Hús-, baromfiipar

Az élelmiszeripari munkaerőképzéshez jelent segítséget az oktatóterem, amit október 11-én adtak át a Szent István Egyetem budai kampuszán. A helyiség a duális képzésben kap kiemelt szerepet.


Sokszor, sokan elmondják, hogy több más ágazat mellett az élelmiszeripar is munkaerőhiánnyal küzd. Ellene sok apró lépéssel lehet tenni. Egy ilyennek tekinthető a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13 éve tartó együttműködésének legújabb eredménye: az egyetem budai kampuszán 4,5 millió forintos ráfordítással kialakított modern – projektorral, vetítővászonnal, új számítógépekkel és monitorokat, valamint az ezekhez szükséges szoftverekkel felszerelt – oktatóterem (ami stílszerűen a SPAR-terem nevet kapta).

A csillogó-villogó műhely

 

Adódik a kérdés: mégis, hogyan jelentkezik e műhely haszna a munkaerőpiacon? Nos, úgy ebben a 24 fő befogadóképességű teremben egyebek mellett az élelmiszer-kereskedelem, az élelmiszeripari gazdaságtan, az értékesítés, a logisztika és marketing tárgyak oktatása zajlik ezentúl, és az itt elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátító hallgatók diplomaszerzés után vagy közvetlenül az élelmiszeripar valamely területére kerülnek szakemberként, vagy a középfokú oktatásba bekapcsolódva oktatóként/tanárként maguk is részt vesznek az utánpótlás-képzésben.

Mint Tőzsér János, az egyetem rektora elmondta, a vállalattal közös munkájuk első szakaszában az innovációs, kutatási tevékenységre helyezték a hangsúlyt, ezt követte a három évvel ezelőtt elindított duális képzés, míg a mostani „fizikai és szellemi műhely” kialakítása az együttműködés harmadik szakaszának tekinthető.
– A duális képzés számunkra is nagyon fontos, hiszen az ebben részt vevő hallgatók valós munkakörülmények között sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket. Közös érdekünk, hogy hallgatóink magas szintű, versenyképes, a műhely segítségével is megszerezhető tudással lépjenek ki a munkaerőpiacra – jegyezte meg a rektor.

Az avatók (balról jobbra): Dr. Palkovics László, SZIE-rektorhelyettes; Horváth Ferenc, cégvezető, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.; Dr. Nagy István, miniszterhelyettes, Földművelésügyi Minisztérium; Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium; Dr. Tőzsér János,SZIE-rektor

 

A közel 13 ezer munkavállalót foglalkoztató SPAR elkötelezett abban, hogy a hazai oktatási rendszer a valós piaci igényeknek megfelelő tudást biztosítson a fiataloknak, ezért elsők között csatlakoztak a duális főiskolai, egyetemi képzéshez.
– Számunkra stratégiai fontosságú a szakember pályamodell bemutatása és népszerűsítése, valamint leendő munkatársaink felkészítése a valós vállalati elvárásokra. Ezzel egyébként a kereskedelmi szektorban érzékelhető szakemberhiányt is mérsékelni tudjuk. Vállalatunk és az egyetem hosszú évekre visszanyúló, eredményes kapcsolatára való tekintettel a SPAR vezetése úgy döntött, segítséget nyújt abban, hogy a jelenlegi és jövőbeni hallgatók az intézmény falain belül is még korszerűbb körülmények között tanulhassanak – mondta Maczelka Márk, a cég kommunikációs vezetője.

Egyébként nem lehetetlen küldetés, amiben az intézmény és a vállalat együttműködik. Erre a legjobb példa Horváth Ferenc, a SPAR cégvezetője, aki egyben a társaság húsüzemének és oktatóközpontjának vezetője is: ő ugyanis közel két évtizede éppen a SZIE jogelődjében végzett, és innen indulva került – néhány kitérő után – jelenlegi pozíciójába.
– Ez a műhely előreviszi a szakmát, a céget, az egyetemet is, és ez biztató a jövőre nézve – mondta Horváth Ferenc. – És könnyen lehet, hogy ez csak a kezdet, remélem, a nem is olyan távoli jövőben egy egész modern épület szolgálhatja a közös ügyünket.(nak.hu) (fotó: SPAR)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok