Állattenyésztés

Folyamatosan gyarapodik a hazai anyajuh-állomány, emellett növekszik a termelési kedv is, hiszen évről-évre többen foglalkoznak juhtartással. A kedvező folyamatok a támogatáspolitikának is köszönhetőek. Emellett a juhhús-fogyasztás is lassan emelkedik.


Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Mezőhegyesen, Papp József juhtenyésztő mintatelepének átadásán a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva elmondta: Magyarországon az anyajuhok száma 2017. június 1-jén 811 ezer volt, ami 21 ezerrel több, mint 2016 nyarán volt, ami követi a korábbi években tapasztalt folyamatokat. A növekvő állománylétszám a kibocsátás bővülésében is megmutatkozik, hiszen a juh- és kecskeágazatban 2010 és 2016 között 9 százalékos volt a növekedés. Mint mondta, a juhágazat munkáját a Földművelésügyi Minisztérium termeléshez kötött anyajuh-támogatással, átmeneti nemzeti támogatással és tenyészkos-támogatással segíti.

Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb élő juh exportőre. A célországok között meghatározó Olaszország, de jelentős volt a forgalom Szlovákia, Horvátország, Románia, Szlovénia és Törökország irányába is. Hagyományos piacainkon csökken a bárány iránti kereslet, ezt az utóbbi hónapokban jól kompenzálta a Törökországba és az arab országokba irányuló kivitel.
– A belső fogyasztásunk igen csekély, egy átlag magyar ember évente mindössze 0,2 kg juhhúst eszik meg (amíg sertéshúsból 25, baromfihúsból pedig 26 kg/fő/év a fogyasztás). Biztató jelenség ugyanakkor, hogy ha lassan is, de nő a hazai vágások száma és egyre több félig feldogozott, előre csomagolt juhhús termék kerül az áruházak polcaira – jegyezte meg.

A már említett Papp József juhász „Juhbemutató mintatelep” címet vett át. A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség ugyanis ilyen cím adományozásával ismeri el azon tagjai munkáját, akik napi tevékenységük során, a kimagasló tenyésztői munka mellett iránymutatóan alkalmazzák a legújabb technológiákat, példamutatóan betartják a jogszabályi előírásokat, valamint tenyészetüket mintaértékű rend és tisztaság jellemzi. Ezen kezdeményezést támogatja a Földművelésügyi Minisztérium is. Papp József családjában harmadik generáció óta őrzi a juhtenyésztés hagyományát. Munkájának eredményeképpen az ország egyik legnagyobb őshonos cigája törzstenyészete van a tulajdonában. Az idei OMÉK-on az „Év tenyésztője” címet vette át.

 


(FM Sajtóiroda)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok