Erdő- és vadgazdálkodás

A tagállamok illetékes miniszterei az Európai Unió 2021 és 2030 közötti klímapolitikájának fő elemeit tartalmazó jogszabálytervezeteket vitattak meg és fogadtak el 2017. október 13-án, az Európai Tanács Környezetvédelmi Tanácsa luxembourgi ülésén. Ez többek között érinti az erdőket is.


A Tanács megállapodásra jutott a közös kötelezettségvállalásról szóló rendeletre, valamint a földhasználatról, a földhasználat-megváltoztatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendeletre vonatkozó tárgyalási álláspontjáról.

Az erőfeszítés-megosztási rendeletre vonatkozó jogszabályjavaslat célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban az épületek hűtése és fűtése során, továbbá a közlekedés, a hulladékgazdálkodás és a mezőgazdaság által a légkörbe bocsátott üvegházhatású gázok mennyisége 2030-ig együttesen 30 százalékkal csökkenjen a 2005-ös szinthez képest. Ezt a javaslatot a tagállami delegáltak egyhangúan elfogadták.

A másik jogszabálytervezet ahhoz az uniós célhoz kapcsolódik, hogy a légkörbe bocsátott szén-dioxid – pl. erdők általi – megkötésében ne következzen be számottevő csökkenés 2030-ig. Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a földhasználat, a földhasználat-változtatás és erdészet összességében továbbra is széndioxid-nyelőként működjön. Ezt a jogszabályjavaslatot minősített többséggel fogadta el a Tanács.

A két rendelet révén az EU azon átfogó célkitűzésének teljesítéséhez is közelebb kerülhet, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 40%-kal csökkentse a kibocsátásokat, így ezek a jogszabályok az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás keretében vállalt kötelezettségek teljesítését is elősegítik majd. A létrejött politikai megállapodások alapján indulhatnak meg az egyeztetések az Európai Parlamenttel a két jogszabály tartalmának, szövegének véglegesítéséről.

 


(forrás: NFM/Európai Tanács)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok