Az agrárium egyedül nem tud megoldást találni a kihívásokra, szükséges az együttműködés a pénzügyi szektorral. Továbbá a magyar agráriumban 60 százalékos fejlődési potenciál rejtőzik – hangzott el az idei Közgazdász-vándorgyűlésen.


Nagy István agrárminiszter az 57. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott előadásában, csütörtökön, Nyíregyházán kijelentette, az agrárium az éghajlatváltozásnak leginkább kitett ágazat, ezért az Agrárminisztérium (AM) igyekszik felkészülten reagálni a klímaváltozás negatív hatásaira. Elmondta, a szélsőséges időjárási jelenségeket, a minőségi problémákat és új növény-egészségügyi kockázatok megjelenését már közvetlenül tapasztalni is lehet, ehhez társulnak közvetetten az ingadozó világpiaci árak és gazdálkodói jövedelmek.
– Rémisztő az éghajlatváltozást, amely azonban lehetőség is, amellyel élni kell – fogalmazott a tárcavezető az ágazat modernizációját és technológiai fejlesztésének fontosságát hangsúlyozva.

Az agrárminiszter a Magyarország előtt álló főbb feladatokként a termőtalajok minőségének megóvását, az öntözéses gazdálkodás fejlesztését, a levegőszennyezés és az élelmiszer-pazarlás csökkentését, a digitalizáció erősítését a mezőgazdasági termelésben, az ágazat korszerűsítésének és a megújuló energiaforrások alkalmazásának pályázati támogatását, valamint az erdőtelepítési program folytatását jelölte meg. Nagy István jelezte, az agrárium egyedül nem tud megoldást találni a kihívásokra, szükséges az együttműködés a pénzügyi szektorral, hogy növekedjen az agrárszektor technológiai fejlettsége és versenyképessége, illetve csökkenjen a klímaváltozás hatása.

A miniszter szerint a magyar agráriumban 60 százalékos fejlődési potenciál rejtőzik, és látszik, hogy van igény az élelmiszer-gazdaság és a mezőgazdaság által előállított termékekre.
– Az elmúlt időszakban 12 ezer milliárd forint európai uniós forrás állt rendelkezésre agrárpályázatokra, a gazdák a keretet négyszeresen igényelték túl. Ez is jelzi, hogy van bizalom, munkakedv és befektetési szándék a magyar agráriumban, a gazdák dolgozni akarnak – hangsúlyozta.

Nagy István a „klímaharc" legnagyobb kihívásának a termőtalaj minőségének megóvását nevezte, utalva arra, hogy az elmúlt ötven évben kilencven százalékkal csökkent a talajok tápanyagtartalma és termőképessége. Mint elmondta, nagy hangsúlyt kell fektetni a növénytermesztésben, talajművelésben a technológia helyes megválasztására, a tápanyag-utánpótlásra és a biomassza-alapú gazdaság fejlesztésére.
– A kabinet tíz éven keresztül évi 10 milliárd forintot biztosít öntözési célú infrastruktúra támogatására. Kitűzött cél további 100 ezer hektár öntözhetővé tétele 2024-ig, ami évi 20 milliárd forint többlettermelési értéket hozhat a mezőgazdaságnak – mondta.

A levegőminőség javítását illetően leszögezte, a mezőgazdaság – azon belül az állattenyésztés és a trágyakezelés – a teljes ammónia-kibocsátás 90 százalékáért felel, cél, hogy az uniós irányelv szerint ez az érték 2020-ig 10 százalékkal, 2030-ig pedig 32 százalékkal csökkenjen. A miniszter szavai szerint ezért az agrártárca 2020 után elsősorban olyan előírásokat, illetve támogatásokat tervez, amelyek segítik az állattartási technológiák, a takarmányozás, a trágyatárolás fejlesztését, hozzájárulnak a szerves trágya környezettudatosabb hasznosításához.

A digitális agrármegoldások elterjedésének fontosságáról szólva azt mondta, az Európai Unióban elsőként Magyarország fogadta el a Digitális Agrárstratégiát, amely tartalmazza a mezőgazdaságot érintő modernizáció várható hatásait, és feltárja a digitalizációban rejlő előnyöket. Fejlesztenék a meglévő digitális háttér-infrastruktúrát, megújítanák az agrometeorológiai mérőhálózatot, illetve modernizálnák a növényvédelmi előrejelző szolgáltatásokat.

A Vidékfejlesztési Program hangsúlyos célkitűzésének nevezte az épületek és a beépített technológiák energetikai szempontú korszerűsítését, valamint az erdőtelepítések ösztönzését. Elmondta, a telepítések fenntartásához szükséges támogatásokat 80-130 százalékkal emelte, magához a telepítésekhez használható forrásokat pedig megduplázta a tárca.
– A kifejezetten magángazdálkodók rendelkezésére álló dotációkkal a lehető legrövidebb idő alatt mintegy 25 ezer hektáron szeretnénk erdőket létrehozni – tette hozzá.

 


Gazdaságfehérítés = klímavédelem

– A közgazdaságtan folyamatainak megújulása várható, aminek nemcsak egy tényezője, hogy figyelni kell a klímaváltozásra, hanem szerves részét képezi annak – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a vándorgyűlésén. – A gazdaság érdemi zöldítése nem oldható meg a kifehérítése nélkül, a folyamat során a feketegazdaságot a fehér gazdaság váltja fel, majd ezután lehet zöld. A fehérítés nyomán beérkező többletbevételek egy részét vissza kell juttatni a gazdaságba, azonban nem a forgalmi adó, hanem inkább a munkát terhelő adók csökkentésére kellene használni. A kifehérítés révén keletkező többletbevételek arra is lehetőséget teremtenek, hogy a gazdaság zöldítésére is többet költsünk. Az ÁSZ-nak az ország legfőbb ellenőrzési szerveként alapvető feladata annak végiggondolása, hogy a klímavédelemre szánt közpénzeket hogyan lehet hatékonyan felhasználni.(MTI/vg.hu) (fotó: MTI)