Előadók

Győrffy Balázs
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának tagja.

1979-ben született Pápán. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 2006-2014 között szülőfaluja, Nemesgörzsöny polgármestere. 2007 óta a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, 2009-től között a MAGOSZ alelnöke. 2013-tól a NAK elnöke. Gyakorló gazdálkodó, családi gazdaságában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Nős, egy fiúgyermek édesapja.

Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő

Lázár János a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett. 2002-től országgyűlési képviselő. 2002 – 2012 között Hódmezővásárhely polgármestere, 2012-től 2014-ig a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, majd a Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

Jakab István
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán 1972-ben szerzett állattenyésztési üzemmérnöki diplomát. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának címzetes docense. A mezőgazdasági szektorban gyakorlati szakemberként eltöltött több évtizedes pályafutás után 1994-ben a MAGOSZ társelnökévé választották, amely gazdaszervezetnek 1999 óta elnöke. 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010-től a Parlament alelnöke. A stratégiai szempontokon túl a mai napig figyelemmel követi a mezőgazdaság gyakorlati aspektusait, közéleti pályafutása mellett szakmai tapasztalatát is a hazai agrárium szolgálatába állítva.

 

Czerván György
agrárgazdaságért felelős államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium

1982-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági szakán, Budapesten. 1982-től 1985-ig az Aranyszarvas Termelő és Szolgáltató Szövetkezetnél közgazdasági osztályvezető, 1985-től 1986-ig főkönyvelő-helyettes, 1986-tól 1988-ig főkönyvelő, 1988-tól 1993-ig közgazdasági elnökhelyettes, végül 1994-től elnök-vezérigazgató volt. 2010 óta az agrártárca agrárgazdaságért felelős államtitkára.

 

 

Kis Miklós Zsolt
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára, a NAK mikro-, kis és közép-vállalkozásokért felelős alelnöke, a COPA alelnöke, a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozat elnöke.

1979-ben született Nagykőrösön. A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett okleveles közgazdász végzettséget. 2006-2014 között Nyársapát alpolgármestere, 2006-tól a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozat elnöke, 2010-2014 között a Pest megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnöke. 2013-tól a NAK mikro-, kis és középvállalkozásokért felelős alelnöke. 2014-től a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Gyakorló gazdálkodó, 2002 óta a nyársapáti családi gazdaságának a tagja.

 

Mihail Dumitru
főigazgató-helyettes, DG AGRI

2014 óta az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának egyik főigazgató-helyettese. Fenntarthatóságért, jövedelemtámogatásért és vidékfejlesztésért felelős igazgatóságok irányításáért felel. 2011 és 2014 között a Vidékfejlesztési Programok Igazgatóságának igazgatói posztját töltötte be. 2009-2010-ben Románia mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere volt. 1988-ban a Bukaresti Közgazdasági Egyetemen végzett közgazdászként, majd ezt követően a montpellier-i (Franciaország) és chaniai (Görögország) mezőgazdasági egyetemeken szerzett posztgraduális képzésen tudományos fokozatokat. Az Európai Bizottsághoz történő csatlakozását megelőzően agrárgazdasági kutatóként dolgozott.

 

 

David Kostelancik
ideiglenes ügyvivő, Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége – Budapest

Az Amerikai Egyesült Államok karrierdiplomatája, a budapesti amerikai nagykövetség követ tanácsosi rangú helyettes misszióvezetője. 2014 augusztusa és 2015 augusztusa között az amerikai kongresszus Helsinki Bizottságának volt külügyminiszteri főtanácsadója. Előtte két évig az USA külügyminisztériumának európai és eurázsiai ügyekkel foglalkozó irodájának oroszországi ügyekkel kapcsolatos részlegét vezette.

 

 

Diego Morales
üzletfejlesztési igazgató (USA, Indiana állam)

Az Indiana Egyetemen végzett kommunikáció és politológia szakon. Később a Purdue Egyetemen szerzett MBA végzettséget és a Tilburg Egyetemen, Európában globális MBA végzettséget. Egyéb egyetemi tanulmányokat is folytatott Németországban, Magyarországon, Hollandiában, Pekingben, Sanghajban, Guatemalában, Mexikóban és Brazíliában.
Korábban Mike Pence jelenlegi amerikai alelnök vezető főtanácsadójaként szolgált. Jelenleg üzletfejlesztési igazgató a magánszektorban, az állami- és a magánszférában egyaránt tapasztalattal rendelkező vezető, valamint egyetemi adjunktus.

 

 

Sylvie M. Brouder
professzor, Purdue Egyetem, Amerikai Egyesült Államok - Indiana állam

Az idén a világ 6. legjobb agrár-felsőoktatási intézményének választott Purdue Egyetem agrártudományi professzora, a mezőgazdasági kutatás kiválósága. Szakterületei a mezőgazdaság-tudomány, növénytermesztés, talaj- és környezettudomány. Egyetemi végzettségeit és tudományos fokozatait a Harvard, Cambridge, California egyetemeken szerezte. Szakterülete egyik legtöbbet publikáló kutatója, munkáját több rangos díjjal ismerték el.

 

Arnaud Petit
áru- és kereskedelmi igazgató, Copa-Cogeca

Mezőgazdasági mérnökként végzett a lille-i (Franciaország) Institut Superieur d’agriculture mezőgazdasági felsőoktatási intézetben és Montpellier-ben (Franciaország) szerzett közgazdaságtudományi diplomát.
A mezőgazdaságban folytatott lobbitevékenységek terén széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, és 2005 óta dolgozik a Copa-Cogeca-nál, a gazdálkodók és agrárszövetkezeteik európai képviselőjénél. A Copa-Cogeca 28 tagállam 65 tagszervezetéből áll.
Jelenleg az „Áruk és kereskedelem” csapat igazgatója. Főként a szántóföldi növényekért, a mezőgazdasági technológiáért, a nemzetközi kereskedelemért és a nemzetközi gazdálkodó szervezetekkel folytatott kapcsolatért felel.

 

Juhász Anikó
főigazgató, Agrárgazdasági Kutató Intézet

Juhász Anikó az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet) főigazgatói posztját tölti be 2015-től. Okleveles Kertészmérnök és Szakfordító (1997), továbbá 2010-ben szerezte meg PhD-ját Gazdálkodás és Szervezéstudomány területen. Tizenhét éves tapasztalattal rendelkezik az élelmiszer-ellátási láncok, valamint a kapcsolódó politikai kutatások terén. 2012 óta az FP7 és H2020-as felhívások projekt és programértékelője. A 2016-2018 között működő, a H2020 2. társadalmi kihívás "Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengeri és belvízi kutatások, és a biogazdaság" elnevezésű tanácsadó csoportjának tagja.

 

 

Kovács Barna
tanácsadó, BioEast

2009 és 2017 között tudományos és politikai tisztviselőként dolgozott az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságában, a Biogazdaság Stratégia főosztályon. Feladata a hetedik keretprogram és a HORIZON2020 szakpolitika kialakítása és tudományos projektek menedzsmentje. Részt vett az Európai Bizottság Biomassza Alapú Gazdasági Stratégiájának kidolgozásában.  2016-2017 között az Agrárkutatási Állandó Bizottság (SCAR) főtitkára. 2004-2009 között Brüsszelben dolgozott az Európai Parlamentben. 2004 előtt a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen dolgozott és itt szerezett PhD fokozatot agrár-közgazdaságtanból.

Barend Verachtert
főosztályvezető, DG RTD

Az Barend Verachtert az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága (DG RTD) Agrár-élelmiszeripari Lánc Főosztályának vezetője. Az elmúlt 5 évben különböző pozíciókat töltött be a DG RTD-n belül a biogazdaság terén. A kezdeti szakaszban a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozása, egy köz- és magánszféra közötti partnerség ideiglenes ügyvezető igazgatója volt. A DG RTD-n belüli korábbi megbízásai között szerepelt a KKV-k Főosztálya (KKV-k kutatási politikáinak kidolgozásáért és a KKV-k FP6 és FP7 keretprogramokban való részvételének előmozdításáért felel), valamint az Élelmiszerminőségi és Biztonsági Főosztály. Az Európai Bizottsághoz 1998-ban történő csatlakozása előtt a Plant Genetic Systems NV (belga növény-biotechnológiai vállalat) technológiai beszerzési igazgatója volt.   A Leuven-i Egyetemen szerezte meg a biológia doktora címet 1988-ban.

 

Flavio Coturni
főosztályvezető, DG AGRI

Jelenleg az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának Politikai Perspektívák Főosztályát vezeti. Legfontosabb feladata a közös agrárpolitika elemzésének és fejlesztésének koordinálása. 1994 óta dolgozik a Bizottságnál. 2000-2007 között a WTO Dohai Fejlesztési Fordulója (DDA) mezőgazdasági tárgyalásainak elemzője és kereskedelmi tárgyalója volt. 2007-ben kinevezték a DG AGRI Agrárkereskedelmi Elemzői Főosztálya vezetőjének. Miután 2011-ben a Kanadával történő kétoldalú kereskedelmi tárgyalások agrárfejezetéért felelt, 2012-2013-ban a Közvetlen Kifizetések Főosztály vezetésével bízták meg. Politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok szakon végzett a Római Egyetemen.

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok