Megyei hírek

A NAK Bács-Kiskun megyei szervezete kezdeményezésére immár második alkalommal tartották egyeztető fórumot a Területi Agrárgazdasági Bizottság vezetőségi tagjai részére egyeztető fórum. Jelentős létszámmal képviseltették magukat a kamara tagjai az impozáns környezetű Kunsági Majorban Kerekegyházán.


A szakmai programot Gáspár Ferenc megyei elnök nyitotta meg, aki köszöntette a meghívott előadókat valamint a megjelent tagokat. A megnyitót követően Dr. Császár-Kardos Cintia földügyi referens előadásában beszámolt az elmúlt időszakban sikeresen lezajlott TAB választásról, melynek eredményeként Bács-Kiskun megye összes településen sor került TAB vezetőségi tagok megválasztásra. Elmondta, hogy melyek a bizottság legfontosabb feladatai fókuszálva a földforgalmi eljárásban betöltött szerepükre. Hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a helyi földbizottságként eljáró megyei Elnökségnek az előzetes ajánlásuk megtétele. Bemutatta az Igazgatóságon működő földügyi csoport tagjait, ismertette a földbizottsági ügyekhez kapcsolódó ügyintézés menetét. Megtudtuk, hogy Bács-Kiskunban 2018. május 31-ig bezárólag 20 elnökségi ülés került megtartásra, ahol összesen 1975 db ügyben hozott az elnökség állásfoglalást, ez heti szinten hozzávetőleg továbbra is 100-130 ügyet jelent.

Az előadást a NAK Agrárigazgatási Igazgatóságáról Dr. Hrivnák Mihály Balázs folytatta, aki tisztázta, hogy mi is tartozik a föld fogalmába a földforgalmi törvény kapcsán. Kiemelte, hogy számít a területi és járási agrárbizottság ajánlása a földügyben és egyúttal megköszönte a jelenlévők tagok munkáját. Megemlítette, hogy Bács-Kiskun megye a legterheltebb a földügyeket illetően, az adás-vételi szerződések számára figyelemmel, amit nagy precizitással fel is dolgoznak. Beszélt a földforgalmi törvény esetleges változásairól a jövőben, és azokat a problémákat gyűjtötte össze, amelyek a tv. hatályba lépése óta a gyakorlatban felmerültek. A NAK stratégiájában a gazdálkodói érdekek érvényesülését tűzte ki célul, monda el a csoportvezető.

Az eljárás menetét részletesebben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályról Szénásné Ország Krisztina a Földmérési és földügyi osztály osztályvezetője ismertette. Előadásában beszélt az eljárás jogszabályi hátteréről, közte a 2018.január 1-től hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel hozott változásokról. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  2018. január 1. előtt 60 nap volt az ügyintézési határidő, a Ket. szabályai szerint, vagyis az ügyintézési határidőbe nem számított bele a más hatóságnál töltött idő (pl. NAK).  2018. január 1. után csak az eljárás szüneteltetése és felfüggesztése nem számít bele az ügyintézési határidőbe és a Mezőgazdasági Igazgatási szervnek 80 napon belül döntést kell hozni. A szerződéskötés kezdő időpontjától egészen a jóváhagyásig megismerhettük az egyes határidőket, a Mezőgazdasági Igazgatási szerv vizsgálati szempontjait is. Az elmúlt egy év tükrében pozitívumként emelte ki osztályvezető asszony is a Mezőgazdasági Igazgatási Szerv és Kamara között működő gördülékeny munkakapcsolatot, mely hozzájárul a földforgalmi ügyek határidőben történő lezárásának.

A földhivatali tájékoztató után a kamarát képviselő Mikó András Ügyvédi Irodától Dr. Gyöpös Gábor ügyvédjelölt tartott előadást. Prezentációja a földforgalmi peres eljárások tapasztalatairól szólt. Első körben a Kamara  keresetindítási-, kereshetőségi joga kapcsán beszélt a 2/2017. (X.2.) KMK véleményről, mely szerint az Agrárkamarát a földforgalmi ügyekben a beavatkozás lehetőségéről értesíteni kell, a jogszabály által megteremtett ügyféli minőség a közvetlen érdekeltség vizsgálatának szükségességét kizárja. Ami azt jelenti, hogy a KMK vélemény kiadásával a bíróságok a Kamara kereshetőségi jogát elismerték. Ezentúl szó volt a megváltozott illetékességi szabályokról földügyekben, így 2018. január 1. napját követően a Bács-Kiskun megyében benyújtott keresetek vonatkozásában a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.  Valamint részletezően elemezte a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdésében foglalt érékelési szempontokat az eddigi tapasztalatok szerint.

Végül Gáspár Ferenc elnök úr felkérte a jelenlévőket, hogy a szakmai előadásokat követően a tegyék fel kérdéseiket. Több TAB-tag is felszólalt, melyből konzekvenciaként elmondható, hogy az osztatlan közös földtulajdon, a birtokelaprózódás, a zártkerti minősítés és az önkormányzat szerepe a földforgalmi ügyekben, ami leginkább foglalkoztatja a gazdálkodókat. A felmerülő kérdésekre az Előadók igyekeztek kielégítő választ adni. Az egyeztetést követően elnök úr invitálására egy kötetlenebb hangvételű ebédre került sor. Összességében elmondható, hogy a fórum megtartására továbbra is van igény, nagy az érdeklődés és a bizottsági tagok hasznos ismeretekkel gazdagodhattak, ami segíti őket a további munkájuk során.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei