Országos hírek

Két mezőgazdasági és élelmiszeripari statisztikai összegzés is megjelent a közelmúltban. Az egyiket a NAK, a másikat a KSH tette közzé.


A KSH november 3-án jelentette meg „A mezőgazdaság teljesítménye, 2016 (Mezőgazdasági számlarendszer, 2016)” című kiadványát. A kötetben szereplő adatok alapján a mezőgazdaság kibocsátása és bruttó hozzáadott értéke folyó áron 2012 óta folyamatosan emelkedik, a kibocsátás 2016-ban megközelítette a 2,6 ezer milliárd forintot, a bruttó hozzáadott érték pedig az 1,1 ezer milliárd forintot. A kibocsátás volumene 9,3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest, ebben a gabonafélék és az ipari növények termésnövekménye játszott döntő szerepet. Az állattenyésztés volumene enyhén csökkent. A ráfordítások volumene és a jövedelem nőtt, a támogatások összege lényegében nem változott az egy évvel azelőttihez viszonyítva. A fizetettmunkaerő-ráfordítás évek óta emelkedik, a teljes felhasznált munkaerő-mennyiség csökken. Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátása az előzetes adatok szerint valamelyest mérséklődött, az állattenyésztésben bekövetkezett növekedés nem tudta ellensúlyozni a növénytermesztés csökkenését.

„A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban – 2016” címmel pedig az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös kiadványa jelent meg. A kötet bevezetője szerint a mezőgazdaság szerepe a gazdasági növekedésben az elmúlt öt évből háromban kiemelkedő volt. 2016-ban az ágazat bruttó hozzáadott értékének volumene 16,8 százalékkal növekedett, ennek köszönhetően 0,6 százalékponttal járult hozzá a 2,0 százalékos gazdasági növekedéshez. Ennek tudatában nem meglepő, hogy az agrártermékek kivitele és külkereskedelmi többlete az elmúlt években látványosan bővült, aminek következtében az agrár-külkereskedelem makrogazdasági szerepe tovább erősödött. Az élelmiszeripar termelése pedig 2016-ban az előző két év dinamikus növekedése után kisebb mértékben, de tovább növekedett, és ezzel jelentősen meghaladta a 2012. évi értéket.

 


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok