Országos hírek

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara kezdeményezésére megszületett javaslatokat elfogadta az Országgyűlés, így megváltozik az egyszerűsített foglalkoztatásról és az illetékekről szóló törvény is.


Néhány nappal korábban hírt adtunk arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére módosulhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás és az illetékmentesség szabályai, amennyiben az erre vonatkozó javaslatokat a parlament elfogadja.

Az Országgyűlés 2017. november 14-i ülésén szavaztak a képviselők mindkét előterjesztésről. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény módosítását egyhangúlag, 183 igen szavazattal fogadták el. Az indoklás szerint így az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi 5870 forintos összege emelkedik. Az új szabályokat a 2017-es személyijövedelemadó-kötelezettség megállapításakor is alkalmazni kell. Idén az adómentes keretösszeg 7631 forint, jövőre 8255 forint lesz.

Az illetékekről szóló törvény módosítást pedig a parlament 123 igen, 5 nem szavazattal és 56 tartózkodás mellett fogadta el. Így a megváltozott törvény összhangba hozza a termőföldszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alkalmazási körét a földforgalmi törvénnyel. A mentességet továbbra is azok a földművesek vehetik igénybe, akik vállalják, hogy a földet öt évig mező- és erdőgazdasági tevékenységre hasznosítják. A mentesség feltétele, hogy a termőföldet ezen időtartam alatt nem idegenítik el, illetve azon vagyoni értékű jogot nem alapítanak. A földtulajdonos a hozzátartozó mellett a tulajdonában lévő mezőgazdasági termelőszervezetnek is illeték nélkül engedheti át a föld használatát, ha nyilatkozik arról, hogy az illető tulajdoni hányada nem csökken 25 százalék alá a szervezetben. Ellenkező esetben dupla illeték terheli.


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok