Hírek, információk

2017. július 1-én megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB), amely az agrárgazdasági kamarai választások lebonyolításának legfontosabb testülete lesz. Az OKVB feladata lesz többek között a jelölő szervezetek és a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasztás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos küldöttgyűlés összehívása.


A 2017. július elsején megalakult OKVB legalább hét tagból áll, közülük öt tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyvezető elnöksége választott meg független, jogi, illetve választási eljárási tapasztalatokkal rendelkező szakértők közül. Az ügyvezető elnökség által választott OKVB-tagok: dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, a kar Agrárjogi és Munkajogi Intézeti Tanszékének vezetője; dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Választási Iroda volt általános elnökhelyettese; dr. Kurucz Mihály, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar docense, a NAK Választottbíróságának bírája; dr. Lovászy Csaba ügyvéd, a Földművelésügyi Minisztérium korábbi helyettes államtitkára, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbíróságának bírája; dr. Reiniger Balázs ügyvéd, a NAK Választottbíróságának bírája. Az OKVB további tagja a NAK jogi ügyekért felelős vezetője, dr. Balázs Krisztián. A testület titkári teendőit dr. Mikó András ügyvéd látja el. Az OKVB tagjai maguk közül Lovászy Csabát választották meg elnöknek. Az OKVB tagjainak mandátuma az országos alakuló küldöttgyűlés megalakulásáig tart. A bizottság tagja lesz még a kamarai választásokra listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője.

A döntésekről szóló határozatok itt elérhetők.

A jelölő szervezetek 2017. július 15-ig kezdeményezhetik nyilvántartásba vételüket az OKVB-nél. Az ezzel kapcsolatos információk és nyomtatványok itt elérhetők. Az OKVB a NAK alapszabályában meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelölő és a támogató szervezeteteket 2017. augusztus 15-ig veszi nyilvántartásba. E szervezeteknek a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listát legkésőbb 2017. szeptember 8-ig kell eljuttatniuk az OKVB-nek. Ezen kívül a bizottság feladata lesz többek között a küldöttválasztás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos küldöttgyűlés összehívása is.

A széleskörű tájékoztatás érdekében a NAK saját újsága, a NAKlap októberi különszámában valamennyi jelölő és támogató szervezetet bemutat majd a kamarai tagok számára.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok