Sajtóközlemények

2017. július 1. napjával megalakult az agrárgazdasági kamarai választások lebonyolításának legfontosabb testülete, az Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB).

2017. július 1. napjával megalakult az Országos Kamarai Választási Bizottság (OKVB), amely az agrárgazdasági kamarai választások lebonyolításának legfontosabb testülete lesz. Az OKVB feladata lesz többek között a jelölő szervezetek és a megyei küldöttjelölti listák nyilvántartásba vétele, a küldöttválasztás eredményének megállapítása, illetve a megyei, majd az országos küldöttgyűlés összehívása.

Az OKVB legalább hét tagból áll, közülük öt tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Ügyvezető Elnöksége választott meg független, jogi, illetve választási eljárási tapasztalatokkal rendelkező szakértők közül. Az Ügyvezető Elnökség által választott OKVB-tag dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, a kar Agrárjogi és Munkajogi Intézeti Tanszékének vezetője; dr. Danku Csaba, a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Választási Iroda volt általános elnökhelyettese; dr. Kurucz Mihály, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar docense, a NAK Választottbíróságának bírája; dr. Lovászy Csaba, ügyvéd, a Földművelésügyi Minisztérium korábbi helyettes államtitkára, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbíróságának bírája; illetve dr. Reiniger Balázs ügyvéd, a NAK Választottbíróságának bírája. Az OKVB további tagja a NAK jogi ügyekért felelős vezetője, dr. Balázs Krisztián, a testület titkári teendőit pedig dr. Mikó András ügyvéd látja el. Az OKVB tagjai maguk közül dr. Lovászy Csabát választották meg elnöknek. Az OKVB tagjainak mandátuma az országos alakuló küldöttgyűlés megalakulásáig tart.

Az OKVB tagja lesz még a kamarai választásokra listát állító jelölő szervezetek egy-egy képviselője. A jelölő szervezetek 2017. július 15-ig kezdeményezhetik nyilvántartásba vételüket az OKVB-nél. Az ezzel kapcsolatos információk és nyomtatványok elérhetők a NAK portálján (www.nak.hu), a „Kamarai választás 2017” menüpont alatt. Az OKVB a NAK Alapszabályában meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelölő és a támogató szervezeteteket 2017. augusztus 15-ig veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vett jelölő szervezeteknek a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listát legkésőbb 2017. szeptember 8-ig kell eljuttatniuk az OKVB-nek. A széleskörű tájékoztatás érdekében a NAK saját újsága, a NAKlap októberi különszámában valamennyi jelölő és támogató szervezetet bemutat majd a kamarai tagok számára.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok