Élelmiszer-feldolgozás

Már elérhető a kormány honlapján a jelenleg hatályos szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló rendeletet módosító tervezet szövege.


A dokumentum egyik szembetűnő változása, hogy kikerülne az a pont az eredeti felsorolásból, amely szerint nem terheli a rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség az adózót, ha a Tao. 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kis- és középvállalkozás. A transzferárak (azaz a kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak) meghatározásáról a társasági adóról és osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezik. Amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben – az általános forgalmi adó nélküli – szokásos piaci árnál magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak, akkor a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel növelhetik vagy csökkenthetik az adózás előtti eredményüket.

A transzferár-dokumentáció készítését már régebb óta előírja a fenti törvény: „Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket.”

A vállalkozási méret meghatározásánál a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról nyújt iránymutatást.

A 22/2009. (X. 16.) PM rendelet jelenleg hatályos szövege itt olvasható, a módosító tervezet itt található.

 


(NAK/Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok