Élelmiszer-feldolgozás

A biológiai kockázat a bizonytalanság hatása, amelyet egy esemény (beleértve a körülmények változását is) következményeinek és az előfordulás kapcsolódó valószínűségének kombinációjával fejeznek ki, és ahol a kockázat forrása a biológiai anyag.


Az ISO/DIS 35001:2018 „Laboratóriumok és más hasonló szervezetek biológiai kockázatainak menedzselése” című nemzetközi szabványtervezet folyamatot határoz meg a veszélyes biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatok azonosítására, felmérésére, felügyeletére valamint azok figyelemmel kísérésére. A szabvány minden olyan laboratóriumra vagy egyéb szervezetre alkalmazható, amely veszélyes biológiai anyagokkal dolgozik, tárolja, szállítja és/vagy ártalmatlanítja azokat. Ezt a dokumentumot arra szánták, hogy kiegészítse a laboratóriumokra vonatkozó egyéb regionális és nemzetközi szabványokat, mint például az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018.

Az ISO/DIS 35001:2018 nem olyan laboratóriumok számára készült, amelyek mikroorganizmusok és/vagy toxinok élelmiszerekben vagy takarmányokban való előfordulását vizsgálják. Továbbá nem foglalkozik a mezőgazdaságban felhasznált, géntechnológiával módosított növények kockázataival sem. Külön szakasz foglalkozik a munkavállalók egészségügyi programjával (pl. védőoltások), viselkedésével, a személyes biztonsági, információbiztonsági kérdésekkel. A működés követelményei magukban foglalják többek között a szokásos laboratóriumi felügyeleti tevékenységeket (pl. karbantartás, validálás), a biológiai anyagok leltárának (inventory) létrehozását és fenntartását, a jó mikrobiológiai technikák alkalmazását, a személyi védőeszközök biztosítását, valamint a szennyeződésmentesítést és a hulladékkezelést.

A nemzetközi szabványtervezet szavazása 2018. október 24-én – ellenszavazat nélkül – zárult, az ISO eljárási rendjét figyelembe véve a végső szabvány 2019 első negyedévében fog megjelenni.


(Forrás: MSZT)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei