Erdőgazdálkodás

Az áprilisi hóesés jelentős károkat okozott az erdőkben. A károk helyreállításához nyújthat segítséget a Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása című, VP5-8.4.1.-16 kódszámú pályázat támogatása.


A támogatással az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítását kívánják segíteni. A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál helyreállítási alaptámogatásból és a hozzá külön igényelhető kiegészítő támogatásból áll.

A támogatás igénybevételére az igénylő akkor jogosult, ha:
- a károsodott erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
- a károsodott terület az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként van nyilvántartva,
- az erdőtelepítés esetét kivéve, az erdőgazdálkodó rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal.

A támogatás olyan egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülöníthető legalább 0,5 hektár térmértékű károsodott, természetben lehatárolható területrészre vehető igénybe, ahol természeti katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó az erdészeti hatóság által – a pályázati felhívás melléklete szerinti hatósági bizonyítványban – igazolt káresemény következett be.

Az igénylő a pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult – az egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem, egyúttal kifizetési igénylés benyújtására.
A pályázati felhívás és a segédletek letölthetők innen.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok