Erdőgazdálkodás

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem egész egy nap áll rendelkezésre az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer kárbejelentő lap leadására.


Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer 2017. II. negyedéves kárbejelentő lapjainak leadási határideje: 2017. július 8.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) előírása szerint az erdészeti szakszemélyzet a tudomására jutott jelentősebb károsításokat köteles jelezni mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé: ,,98. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet szakirányítási tevékenysége során köteles, a) az erdő fennmaradását, fejlődését veszélyeztető állapotról, eseményről, vad általi károsításról való tudomásszerzést követően az erdőgazdálkodót és az erdészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni, illetve a veszély elhárításában a tőle elvárható módon közreműködni".

Mind a bejelentők, mind az adatfeldolgozók tevékenységének megkönnyítése érdekében az erdészeti hatóság a bejelentéseket egységes nyomtatványon kéri. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány innen tölthető le.

Az adatlapok kitöltésekor az alábbi szempontokra érdemes figyelni.

Az ún. „A” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lapot célszerű használni
- Azokban az esetekben, amikor a bejelentő kizárólag a 2009. évi XXXVII. törvény 98. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének vagy lehetőségének tesz eleget. (A „nullás” bejelentéseket is ezen a nyomtatványon kell beadni.)

Az ún. „B” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lapot indokolt használni
- Amennyiben az erdőt ért károsítás helyreállításához valamilyen támogatási forrást (pl. pályázati forrást) kíván igénybe venni az erdőgazdálkodó.
- Az erdőt ért káresemény következtében az erdősítés (sikeres első erdősítési vagy befejezési) határidejének módosítását kéri az erdőgazdálkodó.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok