Fiatal gazdálkodó

A MÁK meghatározta az ,,EMVA-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről" szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit.


A kifizetési kérelmet 2017. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani a MÁK megyei kirendeltségeihez.
A kifizetés igénylésének feltétele: az MVH által kibocsátott 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek.

Jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2016. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A kifizetési kérelemcsomag tartalma
– Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-02)
– Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
– Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
– Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltése előtt olvassa el a közlemény 5. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót!

A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalról a közlemények menüpontból.
A kifizetési kérelem benyújtása a MÁK által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal agrár- ás vidékfejlesztést támogató főosztályához történik. Postai úton kell benyújtani  postai úton, tértivevényes küldemény formájában, egy példányban.


(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok