Fiatal gazdálkodó

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről jelentetett meg közleményt a MÁK. Erre még május 31-ig lehet pályázni.

 


A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg. A kifizetési kérelmet 2017. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani a MÁK megyei kirendeltségeihez.
A kifizetést igényelhetik az MVH által kibocsátott 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek. Jogosult az az ügyfél, aki a mezőgazdasági üzemének méretét a 2016. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte.

A kifizetési kérelemcsomag tartalma
– Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1060-02)
– Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
– Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
– Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

A kifizetési kérelmet a MÁK által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal agrár- ás vidékfejlesztést támogató főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani,  tértivevényes küldemény formájában, egy példányban.

A MÁK érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet az alábbi esetekben:
·    nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
·    nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
·    nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy
·    a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
·    ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok között, vagy
·    a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

A közlemény, a nyomtatványok és más részletek a MÁK oldalán itt elérhetőek.

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok