Jogszabályi összefoglaló

A piaci zavarok megszüntetése érdekében az EB egyes takarmány-adalékanyagokat kivont a forgalomból.

 

2018. március 9-én megjelent az Európai Bizottság 2018/353 végrehajtási rendelete a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelet helyesbítéséről.

A rendeletben felsorolt korábbi hibás rendelkezések zavart keltettek a takarmányipari vállalkozók körében a szóban forgó adalékanyagok tényleges szabályozási státuszát illetően. Ez a helyzet jogbizonytalanságot eredményezett az alkalmazandó keretszabályozás tekintetében. Ezek a hibák tehát az egyes adalékanyagok forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedéllyel kapcsolatban piaci zavart okoztak. Az (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelet helyesbítéseit ezért visszamenőleges hatállyal, a végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni annak érdekében, hogy a hibák által érintett adalékanyagok szabályozási státusza tekintetében helyreálljon a jogbiztonság, valamint hogy kiküszöbölhetők legyenek az érintett piaci szereplőkre gyakorolt káros következmények, és ebből következően a piac újra stabillá váljon.    

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei