Környezetgazdálkodás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja, mely kiterjed a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételekre és a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listájára valamint a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmára.


2017. szeptember 1-el módosult az alábbiak szerint „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” c. pályázat:

1)    A 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet második bekezdése módosult, miszerint a pályázathoz nem kell benyújtani a tulajdonosi hozzájárulásokat, azonban  továbbra is igazolni kell a használat jogcímét:
Törlésre kerül azon rész miszerint: „a tulajdonosok, osztatlan közös tulajdon esetén valamennyi tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, mely szerint hozzájárul(nak) a beruházás megvalósításához”. A projekt megvalósítása érdekében azonban, amennyiben az nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, továbbra is igazolni kell a használat jogcímét azzal, hogy a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga legalább a fenntartási időszak végéig biztosított.

2)    A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 4. alpontja módosult.
Miszerint a fiatal mezőgazdasági termelői fogalomnak való megfelelés esetén a mezőgazdasági jellegű elfogadható végzettségek megnevezésre kerültek, azaz: „Az elfogadható végzettségeket a VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.”

3)    A 3. számú melléklet – Fogalomtár – Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma módosult.
Pontosításra, illetve harmonizálásra kerül a – Fiatal mezőgazdasági termelő fogalma.

További részletek itt olvashatóak.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok