Környezetgazdálkodás

Módosult a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése című VP4-4.4.2.2-16 kódszámú felhívás.


A beruházás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása és a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatások csökkentése. A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:
-    partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése: gyeptelepítés 40 méter szélességben egyes hazai pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből szántó művelési ágú területen.
-    vizes élőhelyek kialakítása: szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése esetén 400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha, míg vizes élőhely kialakítása esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár.

A támogatás formája fejezet (5.1.) módosulása alapján a támogatás továbbra is forintban kerül kifizetésre, azonban az euro/forint átváltási arány a módosítás értelmében már nem a kifizetés igénylés benyújtás évének január 1-jén, hanem a folyósítás évének január 1-én fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra.

A kifizetési kérelmet továbbra is a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül kell benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is 2018. július 11. napjáig van lehetőség, mely a következő és egyben utolsó értékelési határnap is.

Pályázat elérhető itt.

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei