Környezetgazdálkodás

Megjelent az új, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, VP 4-11.1.-11.2.-18 számú pályázati felhívás, mely szerint támogatási kérelem nyújtható be 2018.december 1. és december 15. között.


A pályázatra meghatározott keretek között az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülők is válthatnak. Kik is és hogyan tehetik ezt meg?

A VP 4-10.1.1-16 kódszámú pályázati agrár-környezetgazdálkodási felhívásban (továbbiakban: VP AKG-16) támogatói okirattal rendelkező gazdálkodók az AKG támogatásban lévő területeikkel is áttérhetnek az ökológiai támogatásra, ha a fenti időpontban támogatási kérelmet nyújtanak be és a
•    a támogatási kérelem benyújtásakor valamennyi területen ökológiai gazdálkodás folyik, úgy, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek és ez a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos tanúsítási szerződéssel igazolt;
•    az AKG szerinti kötelezettségeit is teljesíteni kell azon év végéig, amelyben az új VP ÖKO pályázati szerinti támogatói okirat hatályba lép. VP AKG támogatásra csak akkor jogosult, ha a VP ÖKO kérelme elutastíásra kerül. Amennyiben a VP ÖKO alapján kedvezményezett lesz, akkor csak a VP ÖKO támogatásra jogosult. Ha kiderül, hogy az év végéig nem tartotta be a VP AKG előírásait is, úgy adott évben támogatásra nem jogosult;   
•    a támogatási igényt csak a VP AKG-16 hatályos támogatói okiratban lévő  teljes területre nyújtható be, részleges áttérés nem lehetséges. Amennyiben az AKG támogatás nád földhasználati kategóriával is érintett, az ökológiai gazdálkodásra való áttérés nem megengedett;
•    a VP AKG-16 területtel az áttérés csak azonos földhasználati kategóriába lehetséges. Kivételt képez az a terület, ahol NTB élőhelyfejlesztési célú támogatással gyeptelepítés valósult meg, hiszen azzal kizárólag  a gyepgazdálkodási földhasználati kategóriába lehetséges az áttérés;
•    AKG támogatásból 2018. december 31. napjáig kizárt, vagy kizárás alatt lévő területekkel nincs lehetőség áttérni az ökológiai gazdálkodásra.

Megjegyzés: gyep esetében már a saját tenyészetben lévő minimális 0,3 ÁE/ha/év legeltetési sűrűség elvárt. Ez a VP AKG-16 vonatkozásában csak annyiban releváns, hogy a támogatói okiratban szereplő szántó területtel időközben a gazdálkodó az NTB gyeptelepítésre is pályázott, elnyerte s időközben a gyepet el is telepítette. Ezen egység csak a gyep földhasználati kategóriába vihető át.

Az átvitt területekhez is szükséges a legfeljebb 3 m-es pontossággal lemért terület poligonjainak felvitele. A területmérési jegyzőkönyv megléte. A rendelkezésre álló területmérési jegyzőkönyv attól függetlenül elfogadható, hogy azt kinek a nevére állították ki, de azt a felhívás 2. számú melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően aktualizálni kell.

Fontos, hogy az eltérő támogatási összegért az átállt és az átállás alatt lévő területeket külön kell lemérni!

Azon támogatást igénylőknek, akik az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem rendelkeznek jogerős támogatói okirattal, mind az új VP ÖKO-ra, mind a VP AKG-16 támogatásra is be kell nyújtania a kifizetési kérelmét. Amennyiben az új VPÖKO alapján támogatásban részesül, úgy az AKG pályázati felhívás alapján benyújtott kifizetési kérelme – szankció alkalmazása nélkül – elutasításra kerül.

Hogyan történik a benyújtott kérelem elbírálása? Az elbírálás földhasználati kategóriánként, átállás és átállt kategóriánként külön történik. Pontozás az alábbiak szerint:

1. Területi érzékenység: A Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület, a kedvezőtlen adottságú terület (KAT), és az MTÉT és a VTT területi szempontok szerinti többletpont.  A bevitt földterület mekkora része esik az érzékenységi kategóriába (több, mint 50 % a fedvényen).  

2. A 2018 évi egységes területalapú támogatási kérelmében szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású területe kevesebb, mint 300 ha.

3. Szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkezik az igénylő (ökológiai gazdálkodási területre), mely szerződést a támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte 2023. december 31-ig tartó időszakra. Többletpont az esetben is adható, ha maga az igénylő is e területen szaktanácsadó (csatolni kell a szerződést, szaktanácsadói jogosultságot).   

4. Felső illetve középfokú végzettség (pályázati felhívás melléklete szerint). A pályázó maga, vagy a tagja, vagy az alkalmazottja rendelkezik a végzettséggel. (Csatolni kell a végzettséget igazoló okirat, a cégkivonat/családi gazdaságról szóló okiratot, vagy a munkaszerződést).  

5. A 2018 évi egységes területalapú támogatási kérelem alapján az adott földhasználati kategória mekkora %-val kíván bejönni a programba.   

6. Legalább 5 éves bejegyzett földhasználati jogosultság igazolása a kérelem benyújtására nyitva álló határidőtől (december 15.) a kötelezettségvállalás végéig. (Bejegyzett vagy igazoltan bejegyzés alatt álló földhasználat/tulajdon. Szükség szerint csatolandó a járási földhivatali igazolás.     

VP AKG-16 – NTB gyep esetében lehet releváns az, hogy
7. A gyep földhasználat esetében többletpontot kap az a gazdálkodó, aki vállalja, hogy a támogatási időszak teljes egészében legalább 0,3-0,5 ÁE/ha/év öko minősítéssel rendelkező saját legeltethető állatot tart legalább 2019. január 1.től. (Csatolni kell a öko szervezettel kötött szerződést.)

Támogatás maximális összege, VP AKG-2016 (euró/ha/év)
Horizontális szántó: 270
Horizontális ültetvény egyéb gyümölcsösök: 534
szőlő (alma nem szerepel külön): 644
    
Az AKG-ban azonban a szántóra vonatkozóan az egységes kérelemben szereplő gazdaság mérettől függően degresszivitás alkalmazandó:
•    1 – 300 ha: 100%     
•    300,01 – 1200 ha: 85%     
•    1200,01 ha felett: 50%     

 

Támogatás mértéke, új VPÖKO, euró/ha/év 

Hasznosítás  Átállás alatti területek  Átállt területe

Szántóföld

242   172

Zöldség /gyógynövény

516  366

Almafélék

1040 802

Szőlő  

873 674

Egyéb gyümölcs

734 568

Gyepgazdálkodás  

147 147    
(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei