Mezőgazdasági termelés

A Magyar Államkincstár a napokban küldi ki a 2016-os átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatásokra vonatkozó hiánypótló végzéseket, amelyek minden ügyfél esetében az általa elmulasztott adatszolgáltatás teljesítésére szólítanak fel.


A Magyar Államkincstár megkezdte a 2016. évi egységes kérelem keretében benyújtott átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatások kifizetését. Azok az ügyfelek, akiknek kérelme minden tekintetben megfelelt a jogszabálynak már meg is kapták, vagy néhány napon belül megkapják a támogatási összeget.

A nemzeti anyatehéntartás-támogatás kifizetésének feltétele többek között, hogy a gazdálkodó köteles a támogatási kérelem beadását megelőző év április 1. napjától kezdődően a támogatási év március 31. napjáig terjedően nyilatkozni az általa értékesített tej mennyiségéről. Ezt a nyilatkozatot a 2016. támogatási év esetében havi bontásban, papíralapon kellett megtenni. A tejértékesítési jelentések benyújtásának elmulasztása a támogatásból történő kizárást vonja maga után. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kötelezettség teljesítését minden átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatást igénylő számára előírja a jogszabály, függetlenül attól, hogy esetleg nem feji az állományát és nem értékesít tejet. Ebben az esetben nulla értéket kell közölni minden hónapra.

Az egységes kérelemhez fűződő jogcímek vonatkozásában csak kivételes körülmények fennállása esetén lehetséges hiánypótló felszólítást küldeni az igénylők számára. Tekintettel arra, hogy a tejértékesítési jelentések jelentős számú ügyfél esetében egyáltalán nem, vagy hiányosan kerültek beküldésre, a jogalkotó a 13/2017. (III. 17.) FM rendelettel módosította az 5/2015. (II. 19.) FM rendeletet, mellyel lehetővé tette a hiánypótlási felszólítás kiküldését azokban az esetekben, amikor az igénylő elmulasztotta a tejértékesítési adatszolgáltatást.

A Magyar Államkincstár a napokban küldi ki a hiánypótló végzéseket, amelyek minden ügyfél esetében az általa elmulasztott adatszolgáltatás teljesítésére szólítanak fel, így lehet olyan gazdálkodó, akinek a teljes évről, és olyan is, akinek néhány hónapról kell nyilatkozatot tennie. A hiánypótlás teljesítésére nyitva álló határidő rövid, az érintetteknek mindössze öt napjuk van az értesítés átvételét követően a válaszadásra, de az adatok a rendelkezésükre állnak, hiszen a 2015. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő időszakra nyilvántartással kell rendelkezniük. Hangsúlyozni kell, hogy a kitöltött nyilatkozatot dátummal kell ellátni, és alá kell írni. Aláírás hiányában a nyilatkozattétel érvénytelen, a támogatási kérelem elutasításra kerül. A határidő elmulasztása szintén jogvesztő hatású. A mennyiben bármelyik hónap tejmennyiség rovata üresen marad, az adatközlés hiányát jelenti, nem pedig nullát, így a gazdálkodó elveszíti jogosultságát a támogatásra.

A hiánypótlásra felszólító végzések az ügyfélnyilvántartásnál megadott kapcsolattartási formának megfelelően postai úton, vagy elektronikusan kerültek kiküldésre. A Magyar Államkincstár az elektronikus nyilatkozattételt is elfogadja azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik az elektronikus kapcsolattartást választották kapcsolattartási formának. A hiánypótló végzés mellékleteként kézhez kapott nyilatkozat minden rovatának kitöltése, majd a dokumentum dátumozása és aláírása után, ha nem postai úton, hanem elektronikusan kerül beküldésre az irat, be kell azt szkennelni. Postára adás esetén is ajánlatos egy másolatot megtartani, valamint tértivevénnyel küldeni.

Elektronikus benyújtás esetén az államkincstár elektronikus kérelemkezelői felületén az „Általános ügyintézés/ Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” menüpontban ki kell választani az „Új beadvány készítése” gombot. Ezután nyílik lehetőség a jogcím kiválasztására, amelyhez kapcsolódóan szeretne az ügyfél iratot benyújtani. A kiválasztásra kerülő jogcím: „Átmeneti nemzeti anyatehéntartás-támogatása”. A „Tovább” gombra kattintva a megjelenő felületen a „Hivatkozott vonalkód” mezőben az ügyfél részére kiküldött „Tejértékesítési jelentés 2016 – Hiánypótlásra felszólító végzés” vonalkódját szükséges beírni. A hiánypótló végzés vonalkódja megtalálható a KR dokumentumon, illetve a papíralapú végzésen. A „Hivatkozott irat iktatószáma” mező a vonalkód alapján automatikusan kitöltődik. A „Tárgy” mezőben a legördülő menüből a „Hiánypótlás” pontot kell kiválasztani, majd a „Rövid leírás” mezőben elégséges leírni, hogy „Tejértékesítési jelentés pótlása 2016. évre vonatkozóan”. A megfelelő hónapokra vonatkozó adatokat, vagy a tényt, hogy tejtermelést nem folytat (minden hónap nulla értékkel kitöltve), a hiánypótlással együtt kiküldött és visszavárt nyilatkozaton kell megadnia.

A hiánypótlási beadványhoz minden esetben csatolni kell a hiánypótlási végzés 1. számú mellékletét, a „Hiánypótlásra vonatkozó nyilatkozat a2016. évi értékesített tej vagy/és tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyiségéről”. Ugyancsak kötelezően töltendő mező a feltöltött dokumentum sorában a „Dokumentum rövid leírása”, melybe célszerű a feltöltött dokumentum nevét rögzíteni. Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor az „Ellenőrzés” gombra kattintva eltűnnek a hibaüzenetek, és aktívvá válik az „ÜK: beadás” gomb, amellyel beadható a dokumentum. A részletes tájékoztató itt elérhető.

A postai úton beküldendő nyilatkozatokat minden esetben az illetékes megyei kormányhivatalhoz kell feladni, melynek pontos címe a végzés szövegében megtalálható.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok