Mezőgazdasági termelés

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről előreláthatóan –  az előző évekhez hasonlóan – 2018. március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok, és határozatban értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett kultúráiról. A kérelmeket 2017. november 1. és 30. között a Magyar Államkincstár felé kell benyújtani.


2011. évi CLXVIII. törvény teremtette meg az érintett gazdálkodók számára, hogy termésveszteségeikre a kárenyhítési alapból támogatást igényeljenek. Kérelmüket 2017. november 1. és 30. között kizárólag a Magyar Államkincstár MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén lehet benyújtani.

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra akkor jogosult, ha:
·    a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás igénylésekor is a használatában volt,
·    a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a területileg illetékes kormányhivatalhoz bejelentette,
·    az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a káresemény következtében a károsodott növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről a kormányhivatal határozatot állított ki,
·    a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette a kincstár által megadott számlaszámra.

Lényeges változás 2017-től, hogy a benyújtó felületen csak a kormányhivatalok által igazolt mezőgazdasági kárbejelentéssel rendelkező kultúrák jelennek majd meg. Ezzel összefüggésben az ügyfélkifizetésének szempontjából figyelembe vehető üzemiszint-megállapításhoz is csak ezeket a kultúrákat összesítik.

A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azon igénylők, akik az egységes kérelemben releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, úgy a számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

A 2017-re érvényes biztosításról szóló igazolást az igénylő felületen kell becsatolni. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúrák tárgyévi- és referencia hozamértéke a hivatalos referenciaárak és referencia hozamok felhasználásával állapítható meg, melyek értékét a kárenyhítési felület megnyitásával egyidőben jelenteti meg a Földművelésügyi Minisztérium. Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor az AKI által meghatározott hozamadatok használhatóak fel.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről előreláthatóan –  az előző évekhez hasonlóan – 2018. március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok, és határozatban értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett kultúráiról. Az illetékes szakemberek várakozásai szerint az idei jogos kárenyhítési juttatások száma meghaladja az előző évek körülbelül 3300-as nagyságát, azonban a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló 27 milliárd forint várhatóan elegendő lesz a kifizetésekre.

 


(NAK/Bokros Katalin/Mátyus Kornél)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok