Mezőgazdasági termelés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodók visszajelzései alapján ismételten kezdeményezte a termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó rendeletben foglalt előírások egyszerűsítését. A változások néhány napja léptek hatályba.


Az Európai Unió lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok korlátozott összegű termeléstől függő támogatást nyújtsanak a termelés fenntartása érdekében a sajátos helyzetű ágazatok szereplői számára, illetve azon mezőgazdasági ágazatoknak, amelyek gazdasági, környezetvédelmi és/vagy társadalmi szempontból kiemelt fontosságúak. E gondolatok a hazai jogrendszerben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13) FM rendeletben fogalmazódtak meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodók visszajelzései alapján ismételten kezdeményezte a rendeletben foglalt előírások egyszerűsítését. A módosított rendelet 2017. november 7-én lépett hatályba. A legfontosabb változások a következők.

Rizstermesztés és szemesfehérjetakarmány-növény termesztése esetén továbbra is meg kell küldeni a hozamigazolás másolatát a betakarítást követő két héten belül, legkésőbb tárgyév november 15-éig – rizs esetében november 30-ig – a Kincstár részére. Fontos változás azonban, hogy a dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár – ötnapos határidő tűzése mellett – felszólítást küld azok hiánytalan benyújtására. Így elkerülhetővé válnak a figyelmetlenségből eredő büntetések. A rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2018-tól, ha a termelő a tárgyévben nem teljesíti a rizstermesztés és szemesfehérjetakarmány-növény termesztése esetén meghatározott hozam mennyiségét, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-áig köteles a Kincstár részére elektronikusan nyilatkozatot tenni, melyben a kérelmét visszavonhatja. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha még nem kézbesítették a helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítést. A nyilatkozat megtételének elmulasztását a jogosultsági feltétel nem teljesítésének tekintik a jövőben.

Ugyancsak könnyebbséget jelent a következő évtől az, hogy torma- és spárgadugvány, illetve borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában hektáronkénti minimális szaporítóanyag felhasználásáról továbbra is nyilatkozni kell, azonban a ténylegesen felhasznált mennyiséget csak a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain kell rögzíteni és nem kell beküldeni a Kincstár részére.

A fenti változások által érintett dokumentumokat a gazdálkodóknak a dokumentum kiállításától számított öt évig meg kell őriznie, és a helyszíni ellenőrzéskor azokat a Kincstár részére be kell mutatnia.

Anyatehén és tejhasznú tehéntartás támogatása esetén 2018-tól nem a termelőnek kell beszereznie a hatósági állatorvostól vagy a járási főállatorvostól azt az igazolást, mely bizonyítja, hogy az állomány a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes. Ezt az igazolást a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok