Mezőgazdasági termelés

A parlagfű-pollenkoncentráció, valamint a parlagfűvel fertőzött területek nagyságának csökkenéséhez az Agrárminisztérium a korábbiaknál hatékonyabb és szigorúbb ellenőrzések lefolytatását szorgalmazza.


A parlagfűpollen-allergia több millió honfitársunk életét keseríti meg minden évben a nyári-őszi időszakban. Az állampolgárok joggal várják el a kormányzattól a földhasználók irtási kötelezettségének számonkérését, adott esetben a közérdekű védekezés elrendelését, ezért az elmúlt években elért eredmények mellett az összehangolt kormányzati fellépést a jövőben tovább fogjuk erősíteni.

Az Agrárminisztérium a rendelkezésére álló adatbázisok adatai, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján az irtási munkák ellenőrzését végző hatóságok részére a tervezett ellenőrzési irányok mellett meghatározza a parlagfüves területek ellenőrzésére vonatkozó kiemelt szempontokat. Segítséget nyújt továbbá a gazdálkodók számára azzal, hogy felhívja a figyelmet a parlagfű szempontjából legkockázatosabb kultúrákra.

A mezőgazdasági területek tekintetében kérjük, hogy 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítsanak a napraforgó, kukorica és a szója kultúrák gyommentesen tartására.
A parlagfű leginkább a táblaszéleken, táblák szegélyében, gyomirtáskori rossz csatlakozásoknál, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, gabonatarlókon fordul elő, továbbá a kapás kultúrák azon területein, ahol gyengébben sikerültek a herbicides kezelések.

Napraforgó- és kukoricatáblákban különösen fontos az állományok megfelelő időben történő növényvédő-szeres kezelése. Az idei évben a napraforgó- és a korai vetésű kukoricatáblákban az alapkezelések kezdetben az áprilisi száraz időjárás miatt nem kaptak elegendő bemosó csapadékot, ezért ezek a preemergens kezelések nem voltak elég hatékonyak a parlagfű ellen. Ezekben a táblákban különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a posztemergens kezelésekre annak érdekében, hogy a terület ne gyomosodjon el. Amennyiben ez elmarad, a területeken a parlagfű könnyen eluralkodhat.

A parlagfű a megfelelően gyomirtott táblák esetében többnyire csak a táblaszéleken, táblaszegélyeken, forgókon vagy sorhiányos helyeken jelentkezik nagyobb egyedszámban. A késői vetésű kukoricatáblák esetében előnyösebb a helyzet, itt a preemergens kezelések során elegendő bemosó csapadék segítette a gyomirtás hatékonyságát.

A kiskultúrákban a növényvédelmi technológia megválasztása a felhasználható gyomirtó hatóanyagok szűk választéka miatt nehéz, ezért ezeken a területeken szintén kiemelt figyelmet kell fordítani a helyes gyomirtási technológia megválasztására.

A mezőgazdaságilag nem művelt területeken a helyi csapadékhoz igazodva lehetett megfigyelni több kelési hullámot, az ország szárazabb térségeiben kisebb mennyiségben van jelen a parlagfű. A helyi csapadék mennyisége jelentősen befolyásolta a parlagfű-növények számát. A ruderáliákon, árokpartokon, útszéleken folyamatos kaszálással csökkenthető a parlagfű, valamint egyéb gyomnövények egyedszáma is.

Nagyon fontos a megelőzés, amely olcsóbb és hatékonyabb megoldás a területek gyommentesen tartásában, ezért ha kérdésük van a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban, forduljanak bizalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársaihoz, a megyei kormányhivatalok növényvédelmi szakembereihez, továbbá a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara helyi szinten elérhető tagjaihoz. Az említett szakemberek tapasztalataikkal, javaslataikkal segítik a földhasználókat, hogy a parlagfű elleni védekezés során a leghatékonyabb és legmegfelelőbb módszereket tudják kiválasztani.

Annak érdekében, hogy a parlagfű irtása minél eredményesebben járuljon hozzá a parlagfű-pollenkoncentráció, valamint a parlagfűvel fertőzött területek nagyságának csökkenéséhez, az Agrárminisztérium a korábbiaknál hatékonyabb és szigorúbb ellenőrzések lefolytatását szorgalmazza.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A jogszabályban foglalt kötelezettség betartatása érdekében a hatóság felderítést végez, és amennyiben virágzó parlagfüves táblát talál, a parlagfüves területek földhasználóival szemben bírságot szab ki és közérdekű védekezést rendel el. Az idei parlagfű-szezonban az illetékes hatóságok együttműködésével a minden eddiginél szigorúbb ellenőrzések lefolytatására és a közérdekű védekezések minél gyorsabb elrendelésére kell számítani. Ha a gazdálkodók nem tesznek eleget a jogszabályban rögzített kötelezettségüknek, a közérdekű védekezések elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is sor fog kerülni, hiszen tartós eredményt csak hatékony és teljes körű parlagfűirtással lehet elérni.


(NAKlap, 2018. júniusi szám)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok