Mezőgazdasági termelés

A vízügyi igazgatóság vagy az igazgatósággal kötött üzemeltetési szerződés alapján egyéb vízszolgáltató szervezet által üzemeltetett állami és nem állami tulajdonban lévő mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító vízilétesítmények üzemeltetését külön rendelet (2/1997. (II.18.) KHVM rendelet) határozza meg.


Fontos, hogy a rendelet értelmében a vízigényt évente, az adott év hasznosítási idényének kezdetéig be kell jelenteni, valamint a vízhasználatot a vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedély alapján a vízhasználó- és vízszolgáltató-mű üzemeltetője között létrejött szerződés szerint kell gyakorolni.

A hasznosítási idény öntözés esetén április 15-től szeptember 30-ig, tógazdálkodásnál március 1-től november 30-ig tart. A téli vízellátás időszaka pedig október 1-től március 31-ig. A szerződő felek az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.
Így az üzemeltető kötelessége a vízszolgáltató-művek és -berendezések szabályzat szerinti üzemeltetése, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása. Azonban az üzemeltető mindig csak olyan minőségű vizet tud szolgáltatni, amilyen a térség vízellátó rendszerében rendelkezésre áll. A víz minőségének – az üzemeltetéstől független körülményekre visszavezethető – megváltozásáért az üzemeltető nem felelős.

Vannak olyan esetek, amikor a vízhasználatot korlátozzák, ilyen lehet a különböző természeti okokból előállt mennyiségi csökkenés, rendkívüli vízszennyezés vagy üzemeltetési körülmény, illetve a vízszolgáltató-művek üzemzavarának előfordulása. A mezőgazdasági célú vízhasználat esetén a vízkorlátozást az alábbi sorrendben és intézkedésekkel kell végrehajtani a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséghez (vízsugárhoz) viszonyítva:
-    a halastavak (áruhal termelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
-    a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
-    vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
-    a halastavak vízpótlásának az első pontban rögzítetten felüli további 20%-os csökkentése;
-    az öntözésre használt valamennyi vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése.

A vízkorlátozás feloldása fordított sorrendben történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Vonatkozó jogszabály: 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet, a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei