Megjelent az Egy Jobb Életért Egyesület felhívása az Innovatív közösségi, térségi programok megvalósítása, programsorozatok és együttműködésen alapuló rendezvények támogatása pályázat, a térség néprajzi értékeinek összegyűjtése, kiadványban való megjelentetése érdekében (VP6-19.2.1.-27-7-17).


A felhívás célja: A helyi értékeken alapuló hagyományteremtő aktivitások ösztönzése, elősegítése a térségi programok összehangolása, annak közös szervezése lebonyolítása, a települési rendezvények színvonalának emelése érdekében az Egy Jobb Életért Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén.

A támogatása rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 46.860.390 Ft

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
-          tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező, önállóan nem támogatható)
-          programsorozatok, előadások szervezése konferenciák megtartása, a térség településeinek néprajzi értékeit magába foglaló kiadvány megjelentetése (választható, önállóan támogatható)
-   projekt előkészítés, projektmenedzsment, marketing tevékenység, honlap készítés, üzemeltetés tevékenysége, anyagköltség, alapanyag-beszerzés (választható, önállóan nem támogatható)

Támogatási kérelmet nyújthat be:
Helyi önkormányzat (321)
Egyéb egyesület (529)
Egyéb alapítvány (569)

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.04.17 - 2019.06.30 -ig van lehetőség.

Értékelési határnapok:
2018.05.17.
2018.07.02.
2018.10.02.
2019.06.30.

Kérelmek elbírálása: szakaszos. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) a kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító javaslatot a kérelmek sorrendje alapján tesz. A HACS a HBB döntési javaslata alapján 15 napon belül dönt a helyi támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az Irányító Hatóságnak a HBB ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülést követő 30 napon belül.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok innen tölthetők le (a Helyi Akciócsoport nevének vagy a felhívás kódjának kikeresésével):