Egyéni vállalkozók nyilatkozattétele

Egyéni vállalkozók nyilatkozattétele kapcsán tájékoztatjuk arról, hogy a családi gazdaság azon tagját, aki egyéni vállalkozóként folytatta mező- és erdőgazdasági tevékenységét, az Agrárkamara nyilatkozattételre hívja fel annak érdekében, hogy a gazdálkodó arról nyilatkozzon, mely tevékenységeit kívánja őstermelőként folytatni.

Amennyiben arról nyilatkozik, hogy a családi gazdaság tagja valamennyi mező- és erdőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával kerül törlésre. Az őstermelőként folytatni kívánt tevékenységeket pedig 2021. december 31. napjáig töröltetni kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból.

Nem zárja ki a mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vételt az, ha a kiegészítő tevékenysége az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységei között is szerepel. Azt, hogy mely tevékenységeit végzi őstermelőként és melyeket egyéni vállalkozóként, az önálló vállalkozói tevékenységek jegyzékében (ÖVTJ) megadott kódok szintjén is eldöntheti.

Kérjük, a nyilatkozattétel során vegye figyelembe, hogy ha őstermelőként előállított alaptermékeit feldolgozza, a feldolgozás csak annyiban minősülhet őstermelői tevékenységnek, ha betartja a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. mellékletében (kistermelői rendelet) meghatározott mennyiségi korlátozást. Ha rendeletben meghatározott mennyiségeket a termékfeldolgozás során túllépi, akkor a termékfeldolgozás tekintetében ne térjen át az őstermelői tevékenységre. Amennyiben a rendeletben nem nevesített feldolgozott terméket állít elő, úgy mennyiségi megkötés nem vonatkozik a termékre.

Ha az összes mező- és erdőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, akkor családi gazdasági tagsága az őstermelői jogviszonnyal együtt 2021. január 1. napjával megszűnik.

A nyilatkozattételhez szükséges nyomtatvány a NAK holnapjáról is letölthető, ide kattintva elérhető.

 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kitöltött nyomtatványt – lehetőség szerint – postai úton juttassa el a lakóhely szerint illetékes NAK megyei Igazgatóságának címére. A megyei Igazgatóságok elérhetőségei ide kattintva érhető el.

 

Közös igazolványból lett családi gazdaságok szerződéskötése kapcsán tájékoztatjuk arról, hogy azok, akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek. Az így  átalakult őstermelők családi gazdaságoknak 2021. június 30. napjáig az őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek meg kell felelni, és az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az Agrárkamarának be kell nyújtani. Ennek elmulasztása esetén az Agrárkamara az őstermelői nyilvántartásból törli a tagok őstermelők családi gazdaságában történő részvételét.

Az őstermelők családi gazdasága alapításának céljából a tagok által megkötött írásbeli szerződésnek az alábbiakat tartalmaznia kell:  

  1. a) a használatukban lévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek, a használatukban lévő mezőgazdasági termelőeszközöknek, az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknak az őstermelők családi gazdasága tagjai által végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátást,
  2. b) a folytatandó mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységeket,
  3. c) a személyes közreműködés formáját,
  4. d) az őstermelők családi gazdaságát képviselő őstermelő személyét,
  5. e) az őstermelők családi gazdaságának központját.

 

Az őstermelők családi gazdaságának szerződés mintája a NAK holnapjáról is letölthető, ide kattintva elérhető.

 

Kérjük, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kitöltött nyomtatványt – lehetőség szerint – postai úton juttassa el a lakóhely szerint illetékes NAK megyei Igazgatóságának címére. A megyei Igazgatóságok elérhetőségei ide kattintva érhető el.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ