Aktualitások

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter kihirdette a 2020/2021. tanévi május-júniusi szakmai vizsgák lebonyolításának szabályait.

 A szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők 2020/2021. tanévi május-júniusi szakmai vizsgájának lebonyolításáról az SZFHÁT/47809/2021-ITM számú Egyedi Miniszteri Határozat (amely IDE kattintva érhető el), továbbá az SZFHÁT/47809-3/2021-ITM számú Egyedi Miniszteri Határozat rendelkezik (amely IDE kattintva érhető el).

A szakmai vizsgák szervezésének főbb szabályai (teljeskörű leírás a miniszteri határozatokban):

 • A vizsgán azok a végzős tanulók vehetnek részt, akik az utolsó tanévben jelenléti vagy online formában a kötelező szakmai gyakorlat legalább 51%-át teljesítették.

Akik ezt az arányt nem érték el, azok számára a szakképző intézmény vagy – tanulószerződéssel, vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, esetén – a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet, illetve duális képzőhely az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2021. augusztus 23. és október 1. közötti időszakban gyakorlati képzést köteles szervezni, amelyen a tanuló részvétele kötelező. A tanulmányi követelmények teljesítését igazoló bizonyítvány ezt követően állítható ki a tanuló számára.

 • Igazoltnak kell tekinteni annak a tanulónak a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel nem vesz részt valamelyik vizsgán. Számára októberben vagy novemberben kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító- vagy pótlóvizsgának.
 • A szakmai vizsga helyszínéül szolgáló szakképző intézmény, a vizsgák biztonságos lebonyolítása érdekében, 2021. május 10. és június 15. között, délutáni időpontra szervezheti át a tanítási órákat, vagy digitális oktatást rendelhet el.
 • A szakmai és vizsgakövetelményben vagy a képzési és kimeneti követelményben a vizsgára bocsátás feltételeként előírt jogosítvány bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a szakmai bizonyítványt a jogosítvány bemutatását követően kell kiállítani.Az okirat bemutatásának elmaradását a vizsgatörzslapon záradékkal kell jelezni.

Ha a jogosítvány a vizsgán nem kerül bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható olyan feladat, amely kizárólag a jogosítvány birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

 • A szakmai vizsgák írásbeli részét, az írásbeli érettségi vizsgákat követően, a korábban kiadott központi írásbeli vizsganapok szerinti időpontokban kell megszervezni.
 • A gyakorlati vizsgákat az iskolák, az általuk meghatározott időpontban, májusban és júniusban tarthatják meg. 
 • Az OKJ szakképesítéshez kapcsolódó szakmai vizsgán, a projektfeladat keretében a szakmai és vizsgakövetelményben foglalt szóbeli vizsgatevékenységet nem kell megszervezni.
 • A vizsgákat a biztonsági előírások, köztük a 1,5 méteres védőtávolság betartásával, kis létszámmal kell lebonyolítani.
 • Kötelező a maszkviselés.
 • A védőeszközt és a kézfertőtlenítés lehetőségét az intézménynek kell biztosítania a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai számára.
 • A vizsgahelyet, az eszközöket és a szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ