Kiadványok

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közigazgatási jogkörben hozott határozatának bírósági felülvizsgálatával kapcsolatosan


Tisztelt Ügyfeleink!


Jogszabály meghatározott eljárásokban közigazgatási hatósági jogkörrel ruházta fel Kamaránkat. Ilyen eljárások jelenleg a következők:
-    a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében igazolás kibocsátása,
-    a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti őstermelői igazolvány kiadása, érvényesítése és bevonása,
-    a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzése a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 58. § (2) bekezdése szerint.


Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiekben felsorolt, Kamara, mint közigazgatási határozatot hozó szerv által érintett eljárások köre jogszabályi változásoknak megfelelőn módosulhat.
Törvény a közigazgatási szervek határozataival szembeni jogorvoslatot a bírósági felülvizsgálati kérelem intézménye útján biztosítja. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján 2016. július 1. napjától a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a közigazgatási határozattal szemben bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetlevelet kizárólag az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele útján terjesztheti elő az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
Annak érdekében, hogy Ügyfeleink a közigazgatási jogkörben hozott határozatainkkal szemben élhessenek jogorvoslati jogukkal, űrlapot hoztunk létre (ÁNYK). Az űrlapot az alábbi link segítségével bármelyik Ügyfelünk letöltheti.


NAK-K-01


Az űrlap letöltését és kitöltését megelőzően az Ügyfeleinknek gondoskodniuk kell arról, hogy számítógépükön telepítésre kerüljön a JAVA futtatókörnyezet. A JAVA telepítésével kapcsolatos további információkkal kapcsolatban az alábbi webhelyeken tájékozódhat:

nav.gov.hu/data/cms90022/JRE_telep_segedlet.pdf


nav.gov.hu/data/cms126069/sugo.pdf


Ügyfeleink más ügyben is kommunikálhatnak Kamaránkkal személyes ügyfélkapujukon keresztül. Az ehhez szükséges nyomtatványt az alábbi link segítségével tölthetik le tagjaink, ügyfeleink.


NAK-K-02

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám