Jogszabályi összefoglaló

Hazánk kedvező állategészségügyi státuszának megtartása alapvető nemzetgazdasági érdek, az állatról emberre terjedő betegségektől való mentesség fenntartása pedig nemcsak hazai humán-egészségügyi követelmény, hanem uniós kötelezettség is, amelynek teljesítéséhez az Európai Unió is pénzügyi hozzájárulást nyújt.

Mindezek miatt az egyes állatbetegségekkel kapcsolatos mentesítési és megelőzési programok kötelező végrehajtása nem csak jogszabályi kötelezettségből fakad, hanem Magyarországnak piaci és gazdasági érdeke is fűződik azok teljesítéséhez, nem utolsósorban pedig Magyarország polgárainak védelme érdekében is szükséges róla gondoskodni.

Az Európai Közösség a tagállamok által benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott éves programok alapján támogatást nyújt az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggő felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési tagállami tevékenységhez. A 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tagállamoknak minden évben legkésőbb május 31-éig be kell nyújtaniuk az Európai Bizottságnak a következő évben kezdődő azon éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak igénybe venni.

A nemzeti programok teljes költsége persze többszörösen meghaladja az EU által társfinanszírozás keretében nyújtott támogatást (hazánkban a programok összköltsége meghaladja a 6 milliárd forintot), az Európai Unió ezen összegnek meghatározott százalékát ítéli meg támogatásként. Az Európai Bizottság a nemzeti programokat és az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a támogatási év január 31-éig hagyja jóvá és az EU az egyes betegségekre vonatkozó nemzeti programok végrehajtása során felmerülő költségeket a bizottsági döntésben megállapított mértékben (50% vagy 75%) támogatja. Az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az Európai Unió általános költségvetéséből utólag kerül lehívásra.

Magyarország hét célterületen igényelt pénzügyi hozzájárulást a vonatkozó éves program benyújtásával, melyet az Európai Bizottság a SANTE/VP/2019/HU/SI2.798238. számú támogatási határozattal hagyott jóvá. A pénzügyi hozzájárulási kérelmet az elvégzett és kifizetett tevékenységekért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), illetve egy alcél-terület tekintetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ) nyújthatja be a Kincstárhoz, ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy a végső kedvezményezettek a fogyasztók, valamint azok állattartók, akik érdekében és biztonságukért a támogatott tevékenységek elvégzésre, a kárenyhítések és költségtámogatások közvetve kifizetésre kerülnek.

Fentiekkel összhangban a pénzügyi hozzájárulás az egyes állatbetegségek és zoonózisok (állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés) felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól szóló 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet értelmében az alábbi betegségek esetében vehető igénybe:

Tenyész-, tojó- és brojlercsirke, valamint pulykaállományokban előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella) elleni védekezés támogatása

A szalmonellózis esetében a hatósági mintavétel költségeire, ennek keretében a bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolt állatállomány és tojások értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe a végrehajtási időszakra (2019.01.01. – 2019.12.31.) összesen 4 401 213 eurónak megfelelő forintösszegig.

Klasszikus és az afrikai sertéspestis elleni védekezés támogatása

A klasszikus sertéspestis tekintetében a NÉBIH a pénzügyi hozzájárulást a vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak költségeire, valamint a házisertések megerősített passzív surveillance program keretében végzett virológiai vizsgálatának költségeire veheti igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 7 933 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az afrikai sertéspestis esetében az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a vaddisznók és a házi sertések virológiai vizsgálatainak, a belőlük vett mintavételnek a költségeire, az országhatáron és a sertéstartó telepeken a behurcolás megelőzése érdekében történő fertőtlenítés, a lőtt vaddisznó testek tárolására alkalmazott hűtők vásárlása, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 696 502 eurónak megfelelő forintösszeg.

Baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza elleni védekezés támogatása

A madárinfluenzánál a felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire biztosítanak 63 828 eurós keretet.

Kérődzők esetében: fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) és a kéknyelv betegség elleni védekezés támogatása

A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás gyorstesztek, megerősítő és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus vizsgálatok költségeire vehető igénybe, a keret 432 227 eurónak megfelelő forintösszeg.

A kéknyelv betegségnél virológiai és szerológiai vizsgálatok költségeire, valamint a mintavétel költségeire 25 762 eurónak megfelelő forintösszeg vehető igénybe.

Veszettség elleni védekezés támogatása

Veszettség esetében a támogatás a betegség antigénjének vagy antitestjeinek kimutatására végzett, valamint a biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, továbbá a figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 887 520 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

NAK/Dúl Udó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei