Jogszabályi összefoglaló

A gazdálkodók a koronavírus-járvány miatti elháríthatatlan külső okra immár hivatalosan is hivatkozhatnak.


Az egyes támogatásokban vállalt kötelezettségek teljesítéseihez kapcsolódó, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása révén bővült a vis maior-események köre a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján.

Eszerint a gazdálkodó vis maiort jelenthet, ha igazolni tudja, hogy a számára előírt támogatási feltételt – pl. értékesítési problémák miatti bevétel-elmaradás, építéshez kapcsolódó határidő teljesítésének ellehetetlenülése – a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély miatt vagy a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei