Mezőgazdasági termelés

Példaértékű juhágazaton belüli szakmai együttműködésnek lehettek tanúi a HORIZON2020 program keretében támogatott, a juhok termelékenységének növelését, a báránymortalitás csökkentését fókuszba helyező SHEEPNET nemzetközi projekt keretében. A workshopot a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet Juhászati Telepén, „Praktikák a juhtenyésztésben” címmel rendezték meg.


A gyakorlatorientált bemutatókkal egybekötött színvonalas szakmai előadások keretében a gyakorló juhászok első kézből kaphattak információkat a betegségmegelőzésre és a paraziták elleni védekezésre fókuszáló állategészségügyi kérdéseket, a kitűzött tenyésztési célok eléréséhez szükséges optimális fajta- és technológia választás fontosságát, a mesterséges termékenyítés előnyeit valamint az elméleti ismeretek és a gyakorlati praktikák összekapcsolásának jelentőségét érintő témakörökben.

Fentiek mellett a workshop közös platformot biztosított ahhoz, hogy a juhágazat különböző szintjeit képviselő szereplők közösen vitathassák meg az ágazat egészének hatékonyabb működését akadályozó problémákat és nehézségeket. Lehetőséget biztosított tovább az ágazat eredményességének fokozásához hozzájáruló új ismeretek átadására, továbbá arra, hogy a szakma képviselőinek álláspontjával összhangban lehessen meghatározni azokat a további lépéseket, amelyek szükségesek a juhágazat előtt álló kihívások leküzdéséhez, a lehetőségek kiaknázásához és az ágazat fejlődéséhez.

A két felsőoktatási intézmény – a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem –, továbbá a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésében megvalósult szakmai nap tehát azon túl, hogy az elméleti ismeretek megszerzése mellett a gyakorlatban is jól hasznosítható praktikák elsajátítását tette lehetővé a résztvevők számára, kiváló példa arra is, hogy együttműködéssel hogyan képezhető híd a tudomány, a juhtenyésztéssel, a termék-előállítással foglalkozó gyakorló gazdálkodók, valamint a szakmai szervezetek között.

Az együttműködő szervezetek jelen workshopot egy több állomásból álló, a főbb juhtartó régiókat lefedő programsorozat kezdetének tekintik. A további együttműködés keretében közös törekvés, hogy a juhágazati szereplők között olyan eredményes kommunikáció jöjjön létre, amely eddig nem, vagy csak korlátozottan valósult meg és ezáltal az ágazat hatékony működését, eredményességének fokozását hátráltatta, vagy lassította.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara törekszik arra, hogy aktív részese legyen az alulról szerveződő klaszteresedésnek, mely a tapasztalatok szerint sokkal hatékonyabban működik, mint a szigetszerűen kialakuló, nem tematikusan kialakított fejlesztések. Célkitűzései között szerepel továbbá, hogy az egyes ágazati szereplők közötti együttműködéseket elősegítse, ezáltal hozzájáruljon a hazai állatállományok létszámának növekedéséhez, a vidéki munkaerő foglalkoztatásához és helyben tartásához, a környezet- és tájgazdálkodás szakszerű megvalósításához, továbbá a jó minőségű, egészséges és exportképes hazai termékek előállításához. Hiszünk abban, hogy ezen, más ágazatok számára is követendő hozzáállás hatékony eszköz lehet az állattenyésztésben tevékenykedők összefogásának ösztönzésében, az állattenyésztési ágazat pozitív megítélésének megerősítésében, valamint ezáltal az agrárágazat erejének növelésében!


(NAK/ Borovka Zsuzsa)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése