A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KAP támogatás kalkulátora

1.6 verzió (2022.04.13.)

Figyelem! A számítások tájékoztató jellegűek!
A támogatási összegek számításánál használt EURO árfolyam: 360,19 Ft.
A számítás alapjául szolgáló adatok a beérkezett igénylések alapján a fejlesztés éles rendszerbe való telepítésének dátumakor frissítésre kerültek.

Az Ön adatai

A gazdaság vezetőjének adatai
év
év

Megjegyzés: A fiatal mezőgazdasági termelő, vagy jogi személy esetén a mezőgazdasági vállalat felett tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogot gyakorló személy a kérelmezés évében 40 évnél fiatalabb és mezőgazdasági tevékenységét nem több mint 5 éve kezdte. Az első kérelembeadástól számított legfeljebb 5 évig nyújtható a gazdálkodó legfeljebb 90 hektárjára.

* Kötelezően kitöltendő adatok

Növénytermesztés
A gazdaság összes igényelt területe(kattintásra lenyílik)
hektár

Megjegyzés: A gazdaság összes igényelt területe után járó SAPS és zöldítési támogatás feltétele legalább 1 ha támogatható mezőgazdasági terület megléte, valamint a zöldítés követelményeinek maradéktalan teljesítése.

Megjegyzés: A listában felsorolt zöldségnövények termesztése hektáronként meghatározott minimális szaporítóanyag alkalmazásával. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése.

Megjegyzés: A listában felsorolt ipari zöldségnövények termesztése hektáronként meghatározott minimális szaporítóanyag alkalmazásával. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése. A sóska és a spenót kivételével az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

Megjegyzés: A listában felsorolt gyümölcsfajták termesztése hektáronként meghatározott minimális tőszám alkalmazásával. Az alábbi három követelményből legalább kettőnek teljesülnie kell: maximális életkor, fix, telepített öntözés, ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság. A termeléshez kötött támogatás igényléséhez egy kultúrának legalább 0,3 hektáros területen jelen kell lennie.

Megjegyzés: A listában felsorolt gyümölcsfajták termesztése hektáronként meghatározott minimális tőszám alkalmazásával. Az alábbi három követelményből legalább kettőnek teljesülnie kell: maximális életkor, fix, telepített öntözés, ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság. A termeléshez kötött támogatás igényléséhez egy kultúrának legalább 0,3 hektáros területen jelen kell lennie.

Megjegyzés: A listában felsorolt szemes fehérjenövények termesztése, minimális hozam igazolt elérése, hektáronkénti minimális vetőmaghasználat, a vetőmag saját előállítása esetén a minimális vetőmag mennyiségét elérő, minősített vetőmag használata, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Saját felhasználás esetén tárolási napló/takarmányozási napló, értékesítés esetén a szemes fehérjetakarmány-növény terményének eladásáról, átadásáról szóló bizonylat.

Megjegyzés: A listában felsorolt szálas fehérjenövény termesztése, hektáronkénti minimális vetőmaghasználat, a vetőmag saját előállítása esetén a minimális vetőmag mennyiségét elérő, minősített vetőmag használata, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. A lucerna kivételével az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig. Gazdálkodói napló vezetése. Vetőmagkeverék esetén a keveréken belüli szálas fehérjenövény vetőmag aránya meghaladja az 50%-ot. Két vagy többéves kultúrák esetén a támogatás igénylésének első évében március 1-jéig legalább egyszeri, a további években, valamint többéves állomány esetén július 1-ig legalább kétszeri kaszálás.

hektár

Megjegyzés: Az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig, a rizs elvetése legkésőbb május 31-ig.

hektár

Megjegyzés: Ipari feldolgozás céljára termesztett olajtök termesztése esetén, legalább hektáronkénti minimum 5500 db vetőmag, 200 gramm ezermagtömeg, 5000 db palánta mennyiségű szaporítóanyag felhasználása esetén vehető igénybe. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése. A támogatás igénybevételének feltétele az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

hektár

Megjegyzés: A cukorrépa kvótajogosulttal kötött cukorrépa szállítási szerződés megléte – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül – ; a tárgyévre vonatkozóan erre a jogcímre bejelentett terület vonatkozásában – saját jogán vagy cukorrépa integrátoron keresztül – szállítási jog fennállása

hektár

deminimis támogatás: Három év alatt legfeljebb 15.000 € támogatás vehető igénybe.

átmeneti nemzeti támogatás: Termeléstől elválasztott támogatás, amely történelmi bázis jogosultság alapján a mezőgazdasági termelő részére megállapított területalapú támogatásra jogosult terület mértékéig vehető igénybe. A mezőgazdasági termelőt a dohány átmeneti nemzeti támogatás igénybevétele esetén dohánytermelési kötelezettség nem terheli.

hektár

deminimis támogatás: Három év alatt legfeljebb 15.000 € támogatás vehető igénybe.

átmeneti nemzeti támogatás: Termeléstől elválasztott támogatás, amely történelmi bázis jogosultság alapján a mezőgazdasági termelő részére megállapított területalapú támogatásra jogosult terület mértékéig vehető igénybe. A mezőgazdasági termelőt a dohány átmeneti nemzeti támogatás igénybevétele esetén dohánytermelési kötelezettség nem terheli.

Állattenyésztés

Húsmarhatartáshoz kapcsolódó támogatások  (kattintásra lenyílik)

egyed
Anyatehén támogatási jogosultság száma

ENAR előírások szerinti jelölés és nyilvántartás. Gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesség igazolása. Szakszerű apaállathasználat. A kérelmezett állatok legalább 30%-nak van ellése. A kérelmezett állatok legfeljebb 40%-a üsző. 6 hónap birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követően.

egyed

Legalább 9 hónapos korú egyed, melyet a támogatást igénylő tenyészetében tartottak legalább 2 hónapig a vágást, vagy az országból történő kiszállítást közvetlenül megelőzően

kvóta
kvóta

Tejtermeléshez kapcsolódó támogatások  (kattintásra lenyílik)

egyed

Nőivarú, legalább egyszer ellett szarvasmarha tejtermelés céljából, amelynek kora a támogatási kérelem benyújtási évének március 31-én legalább huszonhárom hónap.

kvóta

Juh és kecske tenyésztéshez kapcsolódó támogatások  (kattintásra lenyílik)

egyed

Szakszerű apaállathasználat, juh ENAR szerinti tartós jelölés, folyamatos nyilvántartás és adatok bejelentése, leltár a Magyar Juh-, és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolás alapján, a kérelemben bejelentett állatoknak a támogatási kérelem jogkövetkezmény nélküli benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól 100 nap birtokon tartása, a Kincstár részére történő bejelentés a kérelmezett állatállomány tartási helyének vagy tenyészetének változása esetén.

egyed

Szakszerű apaállathasználat, kecske ENAR szerinti jelölés és folyamatos nyilvántartás, a támogatás alapját képező anyakecskék a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól 100 nap birtokon tartása.

egyed

Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás csak a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás megállapításához alapul szolgáló jogosult állatlétszámig vehető igénybe.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

Figyelem!

A kalkulátorban feltüntetett támogatási összegek csupán tájékoztató jellegűek, becslésen alapulnak. A kifizetésre kerülő összeg több esetben a jogcímre bejelentett állatlétszám, területnagyság, valamint a szeptember 30-i HUF/EUR árfolyam függvénye, amelyek a modellben alkalmazott támogatási összeghez képest jelentős eltérést is eredményezhetnek.

A lenti gomb megnyomásával elismeri, hogy a kalkulátorban közölt információ kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Figyelem!

A kalkulátorban feltüntetett támogatási összegek csupán tájékoztató jellegűek, becslésen alapulnak. A kifizetésre kerülő összeg több esetben a jogcímre bejelentett állatlétszám, területnagyság, valamint a szeptember 30-i HUF/EUR árfolyam függvénye. A támogatási összegek számításánál használt EURO árfolyam 2019 évi támogatásokra vonatkozóan: 360,19 Ft.

A lenti gomb megnyomásával elismeri, hogy a kalkulátorban közölt információ kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Elfogadom
2021-es támogatási évre számok

Átmeneti nemzeti támogatás (1 jogosultság=1ha) 39/2021 AM rendelet alapján

 • Burley: 158 547 forint
 • Virginia: 424 009 forint

Szerkezetátalakítási támogatások (1 jogosultság=1ha) 53/2015 FM rendelet alapján

 • Mezőgazdasági csekély összegű támogatás 5ha-ig:
  • Burley: 500 000 forint/jogosultság
  • Virginia: 300 000 forint/jogosultság
 • Általános csekély összegű támogatás (azokra a jogosultságokra, amikre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelhetett mezőgazdasági csekély összegű támogatást! Ha 5 jogosultságonként 1 egység szárítót üzemeltet, vagy bérel)
  • Burley: 500 000 forint/jogosultság
  • Virginia: 300 000 forint/jogosultság

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám