Nak

Kedvezményezett neve:

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Projekt címe:

Agrárportál fejlesztése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál

Szerződött támogatás összege:

A projekt összköltsége: 471 158 582 Ft, ebből a támogatás mértéke 235 579 292 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):

Támogatás mértéke: 50,00 % 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kamara működése és feladatai a 2012. évi CXXVI. törvény alapján nagymértékben megváltoztak és a 2013-ban megválasztott elnökség új működési struktúra kialakítása mellett döntött.  A hatékonyabb működési modell kialakításához, az országosra bővült működési területhez és a jelentősen kibővült feladatkör ellátásához elengedhetetlenné vált egyebek között egy új, a régi honlapot leváltó, immár teljes körű támogatási funkciókkal rendelkező, és az egész agráriumot kiszolgáló portálrendszer és az azt megalapozó integrált informatikai rendszer bevezetése.

Az Új Széchenyi Terv megnyíló pályázatai megteremtették a lehetőséget a Kamara új portálrendszerének megvalósítására egy évi 600 millió forintos üzemeltetési költségű rendszer alternatívájaként.  

A Kamara legfontosabb szolgáltatásait eddig közvetlenül a falugazdász-hálózaton keresztül juttatta el a tagsághoz. Az új kamarai portálrendszer nemcsak a megfelelő tagi célcsoportok megcélzását, az elektronikus és hagyományos csatornák igénybevételével történő kommunikációs módokat és az eredményesség visszamérését támogatja, hanem megteremti az önkiszolgáló működés alapjait is: a tagság számára ez egy olyan portál, ami a belső informatikai rendszereinkben tárolt közérdekű adatokat webes felületen keresztül elérhetővé teszi, segítve ezzel a tagság folyamatos és magas szintű támogatását. 

A portálrendszert az SAP CRM moduljára alapozva valósítottuk meg.  Ez lehetővé teszi a strukturált (pl. alkalmazási adatok) illetve nem strukturált információk (pl. dokumentumok) központi, szerep alapú elérhetővé tételét. A szerepek meghatározzák, hogy a felhasználók milyen navigációs struktúrán (menürendszeren) keresztül milyen tartalmakat érhetnek el.  A tagok saját személyes hozzáférést kapnak a portálon. A felhasználókhoz rendelt szerepek összessége határozza meg, hogy a felhasználó milyen tartalmakhoz és funkciókhoz férhet hozzá.

Az új informatikai rendszer alapvető célja, hogy elősegítse a kamarai tagság magas színvonalú kiszolgálását. Emellett fontos, hogy támogassa a kamara falugazdászainak hatékony munkavégzését; az ágazati információk és tudásanyag koncentrált összegyűjtését, feldolgozását; valamint értékteremtő szolgáltatások nyújtását.  A portálfelület ezen túl egy ügyfélkapu-jellegű „e-iroda” funkciót is biztosít a tagság számára, a köztestületi ügyintézés egyes feladataihoz.

A megvalósítás a portálfunkcionalitás alapjaként jelentős hardverberuházásokat (elsősorban szerver-, illetve hálózati infrastruktúra területen), ezek működtetéséhez szükséges rendszerszoftverek megvásárlását és üzembehelyezését, valamint – a teljes projektköltség mintegy 40 százalékának erejéig – SAP szoftverlicencek beszerzését is tartalmazott, a portálfelület és a mögöttes ügyfélkapcsolati rendszer felhasználói fejlesztésén kívül.

Pályázati projekt befejezés: 2015. november 30.

Projekt azonosító száma:

GOP-3.3.2-13-2013-0066

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ