Mappa 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1: A Kamara feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Kamarára vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Kategóriák

Mappa Archív

Dokumentumok

pdf Alapszabály módosítás egységes szerkezet 20240405 aláírt ( pdf, 811 KB )
pdf Alapszabály módosítás egységes szerkezet 20240405 korr aláírt ( pdf, 7.73 MB )
pdf 2 2024 (III.28) Elnöki utasítás a NAK Szervezeti és Működési Szabályzatáról aláírt ( pdf, 42 KB )
pdf 2 2024 (III.28) Elnöki Utasítás 1 sz melléklet A NAK Szervezeti és Működési Szabályzata aláírt ( pdf, 1.16 MB )
Dokumentum 2012. évi CXXVI. törvény NAK tv 2022 01 01 ( rtf, 788 KB )
pdf 6 2016 okgy hatarozat 2013 2015 evek tagdij fizeteserol 2016 05 26 ( pdf, 216 KB )
pdf 2011 évi CLXXXVII törvény a szakképzésről ( pdf, 918 KB )
Dokumentum 1-2010 (I.14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről_2017.01.01 ( rtf, 34 KB )
Dokumentum 5-2018. (II. 23.) FM rendelet a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás_2021.02.20 ( rtf, 53 KB )
Dokumentum 16-2019. (IV.29.) AM rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről_2020.09.28 ( rtf, 67 KB )
Dokumentum 22-2016 (IV.5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével ka_2021.05.21 ( rtf, 95 KB )
Dokumentum 27-2020 (VI.22) AM rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes mezőgazdasági tevéke_2020.06.26 ( rtf, 32 KB )
Dokumentum 29-1998. (IV.30.) FM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról_2020.04.27 ( rtf, 24 KB )
Dokumentum 38-2014 (II.24) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részle_2021.01.01 ( rtf, 66 KB )
Dokumentum 47-2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú ok_2020.03.01 ( rtf, 22 KB )
Dokumentum 52-2010 (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről_2021.05.22 ( rtf, 58 KB )
Dokumentum 63-1999 (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási dí_2020.12.20 ( rtf, 120 KB )
Dokumentum 109-1999 (XII.29) FVM rendelet_Inytv. vhr._2020.06.18 ( rtf, 284 KB )
Dokumentum 175-2016. (VII.1.) Korm.rendelet a helyi földbizottságok ügyféli jogairól_2016.07.09 ( rtf, 3 KB )
Dokumentum 176-2009 (XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgál_2020.12.20 ( rtf, 37 KB )
Dokumentum 371-2021 (VI.30.) Korm.rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabál_2021.07.15 ( rtf, 4 KB )
Dokumentum 451-2016 (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól_2021.02.01 ( rtf, 347 KB )
Dokumentum 502-2020 (XI.16.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről_2021.07.19 ( rtf, 249 KB )
Dokumentum 525-2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb f_2020.01.01 ( rtf, 8 KB )
Dokumentum 665-2020. (XII.28.) Korm. rendelet a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról_2021.01.02 ( rtf, 25 KB )
Dokumentum 1990. evi C. tv._Helyi adó tv._2021.06.10 ( rtf, 252 KB )
Dokumentum 1990. evi XCIII. tv._Itv._2021.07.13 ( rtf, 457 KB )
Dokumentum 1995. evi CXVII. tv._Szja tv._2021.07.13 ( rtf, 1.14 MB )
Dokumentum 1996. evi LXXXV. tv. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról_2021.06.29 ( rtf, 59 KB )
Dokumentum 1997. evi CLIX. tv. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról_2021.06.05 ( rtf, 113 KB )
Dokumentum 1997 evi CXLI tv Inytv 2021 06 29 ( rtf, 245 KB )
Dokumentum 1999 evi CXXI tv a gazdasági kamarákról 2021 07 01 ( rtf, 99 KB )
Dokumentum 2006 evi LXV tv az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 2021 01 01 ( rtf, 39 KB )
Dokumentum 12-2020. (II. 7.) Korm. rendelet_Szakképzési tv. vhr._2021.08.06 ( rtf, 850 KB )
Dokumentum 2007 evi CXXIX tv a termőföld védelméről 2021 07 01 ( rtf, 247 KB )
Dokumentum 2007. evi XVII. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről_2021.07.01 ( rtf, 402 KB )
Dokumentum 2009 evi LXXVI tv a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2021 07 16 ( rtf, 108 KB )
Dokumentum 2010 evi LXXXVII tv a Nemzeti Földalapról 2021 06 05 ( rtf, 126 KB )
Dokumentum 2011 evi CLXVIII tv a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 2021 07 01 ( rtf, 109 KB )
Dokumentum 2011 evi CLXXV tv Civil tv 2021 07 01 ( rtf, 195 KB )
Dokumentum 2011 evi CXCV tv Áht 2021 07 10 ( rtf, 504 KB )
Dokumentum 2011 evi CXII tv Info tv 2020 04 11 ( rtf, 316 KB )
Dokumentum 2012 evi I tv Mt 2021 07 08 ( rtf, 361 KB )
Dokumentum 2013 evi CCXII tv Fétv 2021 06 05 ( rtf, 230 KB )
Dokumentum 272-2014 (IX.5.) Korm.rendelet_ESBA 201420. r._2021.08.14 ( rtf, 1.84 MB )
Dokumentum 2013 évi CXXII törvény Földforgalmi tv 2021 01 01 ( rtf, 181 KB )
Dokumentum 356-2007 (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól_2021.08.14 ( rtf, 105 KB )
Dokumentum 2013 evi L tv az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2021 07 02 ( rtf, 133 KB )
Dokumentum 2013 evi V tv Ptk 2021 07 01 ( rtf, 1.35 MB )
Dokumentum 2015 evi CCXXII tv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2021 06 04 ( rtf, 312 KB )

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el:


Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám