Az Európai Bizottság elnöke kedden bemutatta a testület 2018. évi munkaprogramját. Ebben többek között szerepel az élelmiszerellátási-lánc javítására vonatkozó javaslat is.


Az unió helyzetéről szóló 2017. évi beszédben bejelentetteknek megfelelően Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke október 24-én ismertette arra vonatkozó elképzeléseit, hogy miként kívánja mandátuma végéig kiteljesíteni a tíz szakpolitikai területén megkezdett munkát.

A 2018. évi munkaprogramban szereplő 26 új kezdeményezés két területre összpontosul. Először is a kiemelt szakpolitikai területekre irányuló munkák kiteljesítése érdekében célirányos jogalkotási aktusokat határoz meg, amelyeket 2018 májusáig fognak előterjeszteni, hogy az Európai Parlament és a Tanács még a 2019. júniusi európai parlamenti választások előtt be tudja fejezni a vonatkozó jogalkotói munkát. Másodszor a munkaprogram olyan ambiciózus intézkedéseket és kezdeményezéseket irányoz elő, amelyek egy előretekintő nézőpontot érvényesítve körvonalazzák a 27 tagú unió jövőjét 2025-ig és azon túl.

A munkaprogram konkrét javaslatokat vázol fel. A munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások fellendítése jegyében a bizottság további erőfeszítéseket fog tenni a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, valamint a digitális egységes piac, az energiaunió, a tőkepiaci unió, a gazdasági és monetáris unió, illetve a bankunió kiteljesítése céljából. A digitális gazdaságban megvalósuló méltányos adóztatásra irányuló kezdeményezés, a társadalmi igazságosságot célzó csomag és az uniós élelmiszer-ellátási lánc javítására vonatkozó javaslat egyaránt hozzá fog járulni a megerősített ipari bázissal rendelkező, mélyebb és méltányosabb belső piac kialakításához. A bizottság kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitikát érvényesítve kívánja előnyünkre fordítani a globalizációt a Japánnal, a Szingapúrral és a Vietnammal kötendő megállapodás véglegesítése révén, ezen túlmenően pedig tárgyalásokat fog folytatni Mexikóval és a Mercosurral.

 


(forrás: Európai Bizottság)