Az Európai Bizottság bemutatta cselekvési tervét a fenntartható és körkörös biogazdaság kialakítására, amely Európa társadalmát, környezetét és gazdaságát szolgálja.


Az Európai Bizottság új biogazdasági stratégiája a bizottság azon törekvésének része, hogy új lendületet adjon a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak az Európai Unióban. A ma bemutatott stratégia a 2012. évi biogazdasági stratégiát aktualizálja. A stratégia célja a megújuló erőforrások fenntartható használatának javítása és fokozása olyan globális és helyi kihívások kezelése érdekében, mint például az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés.

A biológiai erőforrások és ökoszisztémák végessége azt jelenti, hogy innovációkra van szükség a lakosság élelemmel, tiszta vízzel és energiával való ellátása érdekében. A biogazdaságban az algák tüzelőanyagként használhatók, a műanyag újrahasználható, régi bútorból, textíliából új bútor vagy ruha készülhet, az ipari melléktermékek pedig bioalapú műtrágyákká válhatnak. A biogazdaság 2030-ig 1 millió új zöld munkahelyet teremthet.
– Mára bizonyossá vált, hogy rendszerszintű változást kell elérnünk az áruk előállítása, fogyasztása és hulladékká válása terén. A gazdaság újragondolása és az elsődleges termelési modellek korszerűsítése nem csupán környezetünk és éghajlatunk védelméhez szükséges, hanem nagy számban hozhat létre új zöld munkahelyeket is, különösen a vidéki és a tengerparti területeken – mondta Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős EB-alelnök.

– Az EU élen szeretne járni a hulladék, a maradékanyagok és a szemét nagyértékű termékekké, zöld vegyszerekké, takarmányokká és textilekké való átalakításában. A kutatás és az innováció kulcsfontosságú az európai gazdaság zöld átállásának felgyorsítása és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása kontextusában – jegyezte meg Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos.

A fenntartható, körkörös biogazdaság megvalósításához a hatóságok és az ipar összehangolt erőfeszítésére van szükség. A közös erőfeszítés ösztönzése érdekében a bizottság három fő célkitűzés alapján 14 konkrét intézkedést fog elindítani 2019-ben, melyek között szerepelnek az alábbiak:

1. A bioalapú ágazatok bővítése és megerősítése
A biogazdaságban rejlő potenciál felszabadítása és az európai gazdaság és ipar hosszú távú, fenntartható sikeressége érdekében a bizottság a következőket tervezi:
- létrehoz egy 100 millió eurós, körforgásos Biogazdasági Tematikus Beruházási Platformot annak érdekében, hogy a bioalapú innovációk mihamarabb bekerüljenek a piacra, és a fenntartható megoldásokba való magánbefektetések kockázata csökkenjen;
- elősegíti az új, fenntartható biofinomítók elterjedését Európában.

2. A biogazdaság gyors elterjesztése Európa-szerte
A közép- és kelet-európai tagállamok és régiók különösen nagy kihasználatlan biomassza- és hulladékpotenciállal rendelkeznek. Ennek kezelése érdekében a bizottság a következőket tervezi:
- stratégiai megvalósítási menetrendet dolgoz ki a fenntartható élelmiszer-termelési és gazdálkodási rendszerek, erdészet és bioalapú ipar meghonosítása érdekében;
- a Horizont 2020 keretében uniós biogazdasági szakpolitikai támogatási eszközt hoz létre a nemzeti és regionális biogazdasági programok fejlesztése érdekében;
- kísérleti intézkedéseket indít a vidéki, tengerparti és városi területeken, például a hulladékgazdálkodás vagy a széngazdálkodás területén.

3. Az ökoszisztéma védelme és a biogazdaság ökológiai korlátainak megértése
Ökoszisztémánk súlyos fenyegetésekkel és kihívásokkal néz szembe, mint például a népesség növekedése, az éghajlatváltozás és a talajromlás. E kihívások kezelése érdekében a Bizottság a következőket tervezi:
- uniós szintű nyomonkövetési rendszert hoz létre a fenntartható és körkörös biogazdaság felé tett haladás nyomon követésére;
- adatgyűjtés révén javítja a tudásbázist és az egyes biogazdasági területek megértését, valamint az ismereteket hozzáférhetőbbé teszi a Biogazdasági Tudásközponton keresztül;
- iránymutatást ad és előmozdítja a helyes gyakorlatok alkalmazását a biogazdaság biztonságos ökológiai korlátok közötti működése érdekében.

Az Európai Bizottság október 22-én konferenciát rendez Brüsszelben, hogy megvitassa az érdekelt felekkel a cselekvési tervet, és felhívja a figyelmet a már elérhető bioalapú termékekre.

 


A legfontosabb

A biogazdaság az EU egyik legnagyobb és legfontosabb termelési ága, amely felöleli a mezőgazdaság, az erdészet, a halászat, az élelmiszeripar, a bioenergia és a bioalapú termékek ágazatait, melyek összesített éves forgalma mintegy 2 billió euró, és dolgozóinak száma hozzávetőleg 18 millió. A vidéki és a tengerparti területeken a növekedés fellendítésében játszott szerepe is kulcsfontosságú.
Az EU már finanszírozza fenntartható, inkluzív és körkörös bioalapú megoldások kutatását, demonstrációját és alkalmazását, többek között a most hatályos Horizont 2020 uniós finanszírozási program keretében rendelkezésre álló 3,85 milliárd euróval. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan a bizottság azt javasolta, hogy az Európai horizont című keretében 10 milliárd eurót különítsenek el az élelmiszerek és a természeti erőforrások, köztük a biogazdaság számára.(forrás: Európai Bizottság)