Gazdaságfejlesztés

Az Európai Bizottság az élelmiszerellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmát tervezi egy új irányelv-javaslattal. A betartatásban a nemzeti hatóságoknak lenne kiemelt szerepe.


Az Európai Bizottság április 12-i döntött arról, hogy az élelmiszerellátási láncban alkalmazott legkárosabb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok betiltására tesz javaslatot annak érdekében, hogy az élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és középvállalkozások tisztességesebb bánásmódban részesüljenek. A testület szerint a lánc kisebb szereplői, ideértve a mezőgazdasági termelőket is, jobban ki vannak téve más, szintén a láncban működő üzleti partnereik által alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak. Gyakran nincs sem megfelelő tárgyalási pozíciójuk, sem pedig alternatíváik arra, hogy miként juttassák el termékeiket a fogyasztókhoz.
– Azért döntött így a bizottság, mert a tisztességtelen üzleti magatartás aláássa a lánc szereplőinek gazdasági életképességét. Azáltal, hogy minimális standardokat határoz meg és egyben megerősíti a szabályok végrehajtását, e javaslat azt kívánja biztosítani, hogy az érintett gazdasági szereplők tisztességes feltételek mellett tudjanak versenyezni, és így hozzájáruljanak a lánc egészének hatékony működéséhez. E javaslattal határozottan kinyilvánítjuk a tisztességesebb üzleti magatartás iránti elkötelezettségünket – nyilatkozta Jyrki Katainen munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős EB-alelnök.

– Egy lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Bármely élelmiszerellátási lánc csak akkor lehet hatásos és hatékony, ha mindamellett tisztességes is. A mai javaslat alapvető fontosságú a tisztességesség szempontjából, mivel azokat támogatja, akik önhibájukon kívül, gyenge tárgyalási pozíciójukból kifolyólag tisztességtelen gyakorlatok áldozataivá válnak. Az ezek betiltását célzó mai kezdeményezéssel erősödik az élelmiszerellátási láncban részt vevő termelők és kis- és középvállalkozások helyzete. A kezdeményezés mindamellett erős és hatékony végrehajtásról is gondoskodik. Célunk, hogy a félelmet, mint tényezőt egy bizalmasan kezelt panasztételi eljárás révén kiiktassuk a láncból – jegyezte meg Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos.

A betiltandó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok között szerepelnek a romlandó termékek utáni késedelmes kifizetések, a megrendelések utolsó pillanatban történő visszamondása, a szerződések egyoldalú vagy visszamenőleges hatályú módosítása és a beszállítótól a tönkrement termékekért felszámolt díjak. Az alábbi gyakorlatok alkalmazását csak akkor teszi az irányelv lehetővé, ha azokról a felek előzetesen világosan és egyértelműen megállapodtak: a vevő visszaküldi az eladatlan élelmiszereket a beszállítónak; a vevő díjat fizettet a beszállítóval az élelmiszerekre vonatkozó ellátási megállapodás biztosításáért vagy fenntartásáért; a beszállítónak fizetnie kell a vevő által értékesített élelmiszerek reklámozásáért vagy forgalmazásáért.

A bizottság javaslata értelmében a tagállamoknak ki kell nevezniük egy, az új szabályok végrehajtásáért felelős közigazgatási szervet. Bizonyított jogsértés esetén a felelős szerv hatásköre lesz, hogy arányos és visszatartó erejű szankciót foganatosítson. Ez a végrehajtó szerv saját kezdeményezésre, illetve benyújtott panaszok alapján vizsgálatokat indíthat. Amennyiben vizsgálatra kerül sor, a panaszos felek kérhetik a titoktartás és a névtelenség biztosítását, hogy ezáltal megvédjék pozíciójukat kereskedelmi partnereikkel szemben. A bevált gyakorlatok végrehajtó szervek közötti cseréjének biztosítására a Bizottság egy koordinációs mechanizmust fog létrehozni.

A javasolt intézkedések kiegészítik a tagállamok eddigi intézkedéseit és az önkéntes ellátásilánc-kezdeményezés magatartási kódexét. A tagállamok további intézkedéseket is hozhatnak, amennyiben azokat megfelelőnek tartják. A bizottsági javaslat nyomán egy európai jogszabály (irányelv) születik majd. A javaslatot az EB egy hatásvizsgálattal együtt fogja a két társjogalkotó – az Európai Parlament és a tagállamok kormányait képviselő Európai Tanács – elé terjeszteni.


(forrás: Európai Bizottság)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei