Élelmiszer-feldolgozás

2020. november 19-én jelent meg az Európai Bizottság (EU) 2020/1733 végrehajtási rendelete a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazásáról és a 2021-es és 2022-es évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról.


E kiegészítő behozatali vám abban az esetben alkalmazandó, ha a mellékletben felsorolt termékek valamelyikének szabad forgalomba bocsátott mennyisége a felsorolt alkalmazási időszakok bármelyike tekintetében túllépi az éves behozatali küszöbmennyiséget. Nem vethető ki kiegészítő behozatali vám abban az esetben, ha a behozatal várhatóan nem fogja megzavarni az uniós piacot, vagy ha a kiváltott hatások nem állnának arányban az elérni kívánt céllal.

Az irányadó küszöbmennyiségek a három előző évre vonatkozó (2017-es, 2018-as és 2019-es év) import- és hazai fogyasztási adatok alapján határozhatók meg. A küszöbmennyiség lehetőségét a 1308/2013/EU rendelet 182. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja rögzíti. Az erre a pontra vonatkozó 2021-2022. évi irányadó mennyiségeket jelen rendelet melléklete határozza meg.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, 2021. január 1-től indokolt alkalmazni és 2022. június 30-án hatályát veszti.

 

(NAK/Horváth Vivien)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése