Élelmiszer-feldolgozás

Az Európai Unió és Egyesült Királyság között létrejött megállapodás értelmében 2021. január 1-től a preferenciális származású árukra egységesen biztosított egyfajta vámmentesség, amennyiben megfelelnek a vonatkozó származási szabályoknak.


A származási szabályok az EU kereskedelmi megállapodásainak lényeges részét képezik. Ezek határozzák meg, hogy a terméket melyik országban szerezték be vagy állították elő és segítenek annak biztosításában, hogy a vámhatóságok helyesen alkalmazzanak alacsonyabb vámokat annak érdekében, hogy a vállalkozások élvezhessék azok előnyeit.

Az Európai Unió és Egyesült Királyság között létrejött megállapodás értelmében 2021. január 1-től a preferenciális származású árukra egységesen biztosított egyfajta vámmentesség, amennyiben megfelelnek a vonatkozó származási szabályoknak. Ennek feltétele, hogy az áruk preferenciális származása igazolt legyen, valamint erre hivatkozva kérelmezzék a kedvezményes elbánást a vám-árunyilatkozaton (A kedvezményes elbánás utólagosan is kérelmezhető, a behozatal időpontjától számított 3 éven belül vám visszafizetésére vagy elengedésére irányuló kérelem benyújtásával).


Származási szabályok

A származási rendszer és a szabályok megfelelnek a korábbi szabadkereskedelmi megállapodásoknak. A vámmentes státusz megadásának előfeltétele, hogy az árukat vagy teljes egészében az EU vagy az Egyesült Királyság gazdasági térségében szerezzék be, vagy gyártsák, vagy hogy megfeleljenek a termékspecifikus származási szabályoknak. A termékspecifikus származási szabályok megtalálhatók a megállapodás ORIG-2. mellékletében.


Megfelel-e terméke az alapvető termékspecifikus szabályoknak?

Az Access2Markets online felület értékes támogatást kínál különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és azok számára, akik csak most kezdtek el kereskedni nemzetközi szinten. A portálon néhány kattintással megkereshetők az importált és exportált árukra vonatkozó szükséges információk, így például a származási szabályok. Az Access2Markets portál új funkciója a ROSA (a származási szabályok önértékelésének eszköze), amely egy interaktív eszköz a termék származásának felmérésére. A ROSA segít a vállalatoknak megállapítani, hogy egy termék megfelel-e azoknak a származási szabályoknak, amelyek a kereskedelmi megállapodás alapján a vámcsökkentéshez szükségesek. A ROSA elérhető az Egyesült Királysággal kötött megállapodás alapján forgalmazott termékekre.

Lépjen a My Trade Assistant oldalra, és adja meg a termék kódját, a származási országot és a célországot, hogy részletes segítséget kapjon az alkalmazandó konkrét szabályokról.


A származás igazolása

Az áruk preferenciális származását az uniós exportőrök származásmegjelölő nyilatkozattal igazolhatják. A nyilatkozat mintáját a megállapodás ORIG-4. melléklete tartalmazza. Ha a szállítmány értéke nem haladja meg a 6 000 EUR értéket, akkor a származásmegjelölő nyilatkozatot bármely exportőr kiállíthatja. Amennyiben az áru értéke meghaladja a határértéket, akkor az uniós exportőrnek regisztráltexport-azonosító számmal kell rendelkeznie, melyet fel kell tüntetni a nyilatkozaton.

Van egy 1 éves türelmi időszak (2021. december 31-ig), amely alatt az uniós exportőrök maguk is bejelenthetik a termékek származását olyan esetekben is, amikor a beszállítói nyilatkozatokat még nem gyűjtik össze. A beszállítói nyilatkozatokat legkésőbb 2022. január 1-jén kell összegyűjteni. További információ itt.

Az Európai Bizottság oldalán több tájékoztatás is elérhető a megállapodás részleteiről. A megállapodással kapcsolatban felmerülő általános kérdés-válasz gyűjtemény angol nyelven elérhető itt, míg az adó- és vámügyi kérdések – szintén angol nyelven – itt olvashatók.


(NAK/Polczer Katalin)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése