Fiatal gazdálkodó

A DAS fő célja, hogy bemutassa azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell a gazdálkodók digitális átállása érdekében. Több részterületen számos digitális fejlesztés jön létre.


A kormány 2019. augusztus 1-én elfogadta a Digitális Jólét Program részeként kidolgozott Digitális Agrár Stratégiát (DAS). A digitális technológiák nagymértékben hozzájárulnak az agárgazdaság hatékonyságához, ezáltal a jövedelmezőségéhez, az élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok minőségének javulásához. A DAS fő célja, hogy bemutassa azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell annak érdekében, hogy a magyar gazdálkodók digitális átállása minél előbb megtörténhessen, ezáltal a termelési potenciál növekedhessen. Ennek érdekében a DAS részletesen bemutatja azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek az egyes érintetteknek biztosítják a szükséges kompetenciák és ismeretek megszerzését. Kiemelten foglalkozik az ágazati szintű adatgazdálkodással, célok között az adatgyűjtést, a feldolgozást, az adatokhoz való hozzáférés költségeinek csökkentését és a jogszabályi környezet szükséges átalakítását nevezi meg. A DAS céljaihoz intézkedési terv kapcsolódik, mely mentén megvalósíthatók a tervezett programok.


Okos lesz a gazda!


A DAS legjelentősebb horizontális célja a humánerőforrás digitális kompetencia fejlesztése, hiszen alapvető fontosságú, hogy az agrárgazdaság egyes szereplői a digitális rendszereket, valamint az azokból keletkezett adatokat felhasználják, majd az ezekből keletkező információk alapján döntsenek a felmerülő kérdésekben. A megvalósítás első évében létrejön a Digitális Agrárakadémia, mely biztosítja a digitális technológiák megismerését, kipróbálását, és a szükséges alapismeretek megszerzését. A mezőgazdasági szakképzés fejlesztése komplex programmal valósulhat meg, mely az „Okos Gazda” nevet kapta. Célja, hogy minden szakképzési tananyagba bekerüljön a digitális agrárgazdasággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretanyag, ehhez biztosítja az oktatók képzését, a tárgyi feltételeket, bemutató gazdaságokat, partnereket. Az Agrár-felsőoktatás fejlesztése is megvalósul, mely során a kapcsolódó tudásanyagok integrálásra kerülnek a hazai felsőoktatási képzésekbe. A képzések során az új technológiák mintagazdaságokban kerülnek bemutatásra. Az iskola rendszerű képzésen túl a szaktanácsadás fejlesztése is megvalósul annak érdekében, hogy a termelők a saját üzemük digitalizálásának tervezéséhez és működtetéséhez konkrét, személyre szóló tanácsot kaphassanak.


Rezsicsökkentés!


A gazdálkodók számára a DAS leglátványosabb eleme a Digitális Agrár Rezsicsökkentés. Ennek keretében az állami szervezetek által előállított és gyűjtött adatok digitális hozzáférhetőségének költségei jelentős mértékben csökkennek. Ingyenesen elérhetők lesznek a digitális alaptérképek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) adatbázisból, a Globális Navigációs Műholdrendszer (Global Navigation Satellite System GNSS), az agrometeorológiai adatok az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból, melyhez magas színvonalú agrometeorológiai információs rendszert építenek ki.

Továbbfejlesztik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett növényvédelmi előrejelző szolgáltatást, valamint szőlővédelmi rendszerként egy országos lefedettségű, borvidéki és hegyközségi digitális növényvédelmi előrejelző-rendszert is létrehoznak. Ezeket kiegészíti még egy talajvédelmi szaktanácsadási rendszer és digitális talajtani adatbázis is. Ezek szintén ingyenesen elérhetők lesznek a gazdák számára. Kialakítanak egy országos lefedettségű UAV drón szolgáltatást, amely központi vezérléssel, adateléréssel és adatfeldolgozással és szolgáltatással teremti meg a precíziós, a smart farming és a digitális gazdálkodás korszerű technikai alapját.

Az agrárgazdaság hatékonyságának javítását a DAS az „Okos Tesztüzemi Rendszer” kialakításával segíti. A rendszer anonimizáltan gyűjt adatokat (termelési, gazdasági, környezeti, piaci), melyeket feldolgoz, elemez, majd a kapott eredményeket az ágazat hatékonyságának javítása érdekében közzéteszi.

A digitális technológiák fejlődésével lépést tartva új, a különböző szervek igényeli alapján kidolgozott kódrendszeren alapuló országos felszínborítási rendszer kidolgozását és létrehozását is tartalmazza a DAS. Segítségével az adatrendszer gazdag statisztikai adatforrást tud biztosítani a kutatási és tervezési feladatokhoz, nyomon követhetők lesznek a művelésszerkezeti változások.

Lényeges és megoldásra váró feladat a digitális gyümölcsültetvény- és termőhelyi kataszter létrehozása is. Segítségével rálátás nyílik a meglévő ültetvények szerkezetére és a potenciális árualapokra is, így megalapozott szakmai döntések hozhatók.

A termésbecslés hatékonysága is a DAS céljai között szerepel, ezért távérzékelésen alapuló termésbecslő rendszert alakítanak ki, mellyel a jelenleginél pontosabb adatok állnak majd rendelkezésre az üzemi és termékpálya szintű gazdasági döntések meghozatalához.


K+F+I!


A DAS az agrárinnovációs ökoszisztéma fejlesztéséhez is hozzájárul a Digitális Agrár Innovációs Központ (DAIK) létrehozásával. A központ feladata lesz, hogy precíziós technológiák és digitális megoldások bevonásával Digitális Tangazdaságot és Digitális Agrár Tesztpályát hozzon létre, majd ezt az infrastruktúrát K+F+I projektek generálására, új technológiák tesztelésére, piaci bevezetésére, valósidejű tananyag fejlesztési program kialakítására használja fel.

A Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központban digitális eszközök támogatásával közös kutatás, fejlesztés, innovációs együttműködések valósulhatnak meg a növénytermesztés, az állattartás, az élelmiszer-feldolgozás, a -kereskedelem, a vendéglátás, az állatorvoslás és az állatorvosi közegészségügyi tevékenységekkel a fogyasztók egészsége és a járványügyi biztonság megteremtése érdekében. A mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek digitális nyomon követhetősége érdekében a kapcsolódó adatok gyűjtésére, feldolgozására, valamint egy tudásbázis működtetésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ jön létre.

Az öntözés területén is várható fejlesztés, ugyanis a DAS javaslatot tesz a vízkészlet-felhasználás digitalizációjára, mely a vízkereslet és vízkínálat összhangját biztosítja elektronikus vízügyi és vízfelhasználási rendszerrel. Információt ad a vízszolgáltatónak a várható termelői igényekről.

Az Erdészeti Információs Keretrendszer (ERDEINK) megvalósításával létrejön egy fejlett technológián alapuló információs keretrendszer, mely biztosítja az erdőről, erdőgazdálkodásról rendelkezésre álló adatvagyonhoz való hozzáférést. A Halászati Információs Rendszer (HALir) rendszert is továbbfejlesztik, így a halgazdálkodási szakigazgatás döntéshozatalának támogatása is megtörténik.

A borászok adminisztratív terheinek csökkentése az ePincekönyv bevezetésével történik meg. A rendszer nem csak a nyilvántartás elektronizációja, hanem a jelenleg különböző informatikai rendszereket is összekötik (HEGYIR, NÉBIH BOR szakrendszer).

Az innovációs környezet fejlesztése érdekében agrárinnovációs központokat hoznak létre. A DAS javaslatot tesz a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. digitális „tesztpályává” történő fejlesztésére, ami fogadni tudná a Digitális Agrárakadémia érdeklődőit, valamint az iskola rendszerű képzésekben részvevőket.

A digitális kereskedelem fejlesztését is tartalmazza a DAS, mely keretében digitális piactereket hoznak létre a termelők és a vevők között.


Koordináció!


A szabályozás digitális technológia lehetőségeihez történő igazítása is kiemelt fontosságú, a szabályozás több területét is érinti. A szabályozásnak támogatnia kell az ágazat hatékonyságát javító digitális technológia minél nagyobb arányú használatát, csökkentenie kell a használatukból eredő kockázatot, valamint az adminisztratív terheket.

Az ágazat digitalizációjának fejlesztési támogatása: az agrárgazdaság hatékony működéséhez a digitális eszközök és szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulhatnak. A technika minél gyorsabb elterjedése érdekében szükséges a kis és közepes mezőgazdasági termelők részére támogatási lehetőség biztosítása a digitális technológia fejlesztéséhez.

A fenti kitűzött célok megvalósításáért több intézmény felelős, elérésük csak koordinált végrehajtással vihető véghez, valamint az egyes intézmények között fontos az együttműködés. A DAS végrehajtását az Innovációs és Technológiai Minisztérium hangolja össze.


(NAK/Erős András)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése