Fiatal gazdálkodó

Módosultak a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételei.


A módosítás értelmében kifizetési kérelmet „legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig” van lehetőség benyújtani, míg korábban ez a határidő a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak vége volt. A 10 %-ra kifizetési kérelmet 2018. június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani. A benyújtási időszak utolsó napja (2018. június 30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2018. július 2-án adható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2018.06.01. 00:00:00 – 2018.07.02. 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

A kifizetési kérelem benyújtása

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ra az nyújthat be kifizetési kérelmet, aki 2017-ben teljesítette a vállalt kötelezettségeket.
A módosítás értelmében kérelem benyújtására az jogosult, aki „mezőgazdasági üzemének méretét a 2017. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte (korábban ez 2016-ra vonatkozott).”

A kifizetési kérelem benyújtása a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványokon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton lehetséges. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a benyújtó személy ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezzen.

Elektronikus benyújtásra a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ honlapon keresztül ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőség.

Törlésre került több pont, amely esetében a kifizetési kérelem visszautasításának volt helye, amelyek a következők:
-    a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe fizetési számlaszámát, vagy
-    ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésüket támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok közül, vagy)

Továbbra is a kérelem visszautasításának van helye az alábbi esetekben:
-    nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
-    nem a megadott időszakban és határidőig nyújtják be, vagy
-    nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtja be (képviseleti jog nincs – megfelelően – igazolva), vagy
-    a kérelem főlapját a kérelmező nem írja alá.

Változott a kifizetési kérelemhez tartozó főlap száma: D1060-03 (korábban D1060-02 volt). Az állatállományi betétlaphoz a 2017. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti) állatállomány-nyilvántartás másolatát szükséges mellékelni.

A kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az ENAB, BIR és TIR nyilvántartásokba bejelentett adatok helyességének ellenőrzése szükséges, mert a „kérelem benyújtását követően bejelentett módosítások nem vehetőek figyelembe a kérelem bírálata során”.

Kapcsolódó jogszabályok

Törölve lett: „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény”
Módosítva lett: a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet – (Korábban: 311/2006. (XII.23.) volt)

Bővebb információ itt érhető el.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése