Kölcsönös megfeleltetés

Mindenki számára ismert, hogy egyes támogatások teljes körű kifizethetőségének feltétele a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) előírásrendszere, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). Harmadik cikkünkben a JFGK4, azaz az élelmiszer-biztonságra vonatkozó elvárásokat és a MÁK által jelzett gyakori hibákat ismertetjük.


A követelmény célja annak biztosítása, hogy a gazdálkodó által felhasznált anyagok és az általa forgalomba hozatalra kerülő termékek élelmezési és takarmányozási szempontból biztonságosak, azonosíthatók legyenek.

A területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzi a követelmények betartását a támogatást igénylők körében. Megtekintik, hogy a gazdálkodó megfelelő rendszert működtet-e a nyomon követhetőség biztosítására, pontosan vezeti-e a nyilvántartásait, megfelelő intézkedéseket hoz-e, amennyiben élelmiszer- vagy takarmánybiztonsági követelményeknek nem felel meg a terméke, vagy gyanú áll fenn, hogy nem felel meg. Az ún. nyomonkövethetőségi rendszer az „egy lépés vissza, egy lépés előre” elvén működik, amely a vállalkozók számára a következőket jelenti:
-    rendelkezniük kell egy olyan rendszerrel, amely azonosíthatóvá teszi a közvetlen beszállítóikat, illetve közvetlen vásárlóikat;
-    létre kell hozniuk egy „beszállító-termék” kapcsolatot (azaz: melyik termék melyik beszállítótól származik);
-    létre kell hozniuk egy „vásárló-termék” kapcsolatot (azaz: melyik terméket melyik vásárlónak adták el).

Áttekintik, hogy betartják-e a helyes állatetetési gyakorlatot, biztosítottak-e a fejés, tojástárolás megfelelő higiéniás körülményei. Szükséges az igazolás bemutatása arra vonatkozóan, hogy a bivaly, szarvasmarha, juh, kecske állománya brucellózistól és gümőkórtól mentes. Megtekintik az ellenőrök azt is, hogy helyesen használják az állatgyógyászati készítményeket, növényvédő szereket, biocidokat, valamint a hulladékok és veszélyes anyagok tárolása előírások szerinti.

Hulladék és veszélyes anyagok tárolása során gondoskodni kell arról is, hogy a hulladékok ne szennyezhessenek be más termékeket, ne károsíthassák az állatok egészségét. A tároló eszközöket rendszeresen kell tisztítani és indokolt esetben fertőtlenítést kell végezni. Biztosítani kell a hulladék és a veszélyes anyagok rendszeres elszállítását. A veszélyes hulladékokat a rájuk vonatkozó jogszabály szerint kell tárolni és dokumentálni. Az üzemben használt tisztító- és fertőtlenítőszereket, valamint az egyéb veszélyes anyagokat (pl. kenőanyagok, üzemanyagok, növényvédő-, rágcsálóirtószerek) külön helységben elzárva, vagy zárható szekrényben, de mindenképpen elkülönítve kell tárolni.

Részleteket a Kölcsönös megfeleltetés c. kézikönyvünkben olvashat.

Gyakran előforduló hibák:
-    Nincs pontos nyilvántartás a beszállítókról, illetve az értékesítésről.
-    Történik nyilvántartás vezetése, de az nem megfelelő a nyomonkövethetőség szempontjából, vagy az nem naprakész.
-    Nem kerül sor hatóság értesítés, ill. élelmiszerbiztonsági probléma esetén pl. a termék visszahívására.
-    Veszélyes anyagok tárolása és megsemmisítése nem az előírásoknak megfelelően történik.
-    A gazdálkodó nem őrzi meg a szükséges igazolásokat.

Forrás: MÁK - NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése