Kölcsönös megfeleltetés

Aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából állatfajokat a meghatározott minimális mennyiségben vagy afelett tartja, állatjóléti felelőst kell kijelölnie az adott telepén.


A kölcsönös megfeleltetés állatjóléti előíráscsoportjába tartozó ,,Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelményeinek (JFGK11, -12, -13)" nemzeti jogszabályi alapját, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet foglalja össze. E rendelet értelmében azon állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából a felsorolt állatfajokat a meghatározott minimális mennyiségben vagy afelett tartja, állatjóléti felelőst kell kijelölnie az adott telepen.

A minimális mennyiség legalább:
·    500 hústermelés céljából tartott csirke,
·    30 ló,
·    50 szarvasmarha,
·    100 sertés,
·    100 futómadár,
·    100 Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer-előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállomány,
·    200 juh,
·    200 kecske,
·    250 anyanyúl,
·    250 prémesállat,
·    350 tojótyúk,
·    500 egyéb baromfi, kivéve fácán, fogoly, tőkés réce,
·    1000 fogoly vagy tőkés réce zárt térben,
·    1000 hízónyúl, vagy
·    5000 fácán zárt térben.

Állatjóléti felelős azonban csak olyan személyt lehet, aki a kijelölését megelőzően hatósági jellegű állatvédelmi képzésen vett részt, és azon képesítési bizonyítványt is szerzett. A képzések szervezését és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi, melyről eredményes vizsga esetén képesítési bizonyítványt ad ki, továbbá a vizsgát tett személyek bizonyítványairól nyilvántartást vezet.

A megszerzett képesítés az alábbi állatjóléti felelősi tevékenységek végzésére jogosít, valamennyi állattartó telepen állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül:
·    az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartásának elősegítése és felügyelete,
·    az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeknek  az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással való ellátása,
·    az állattartó telep dolgozói részére évente oktatás tartása, valamint
·    az új dolgozó belépése esetén a munkakezdést megelőzően állatvédelmi oktatás tartása
·    tevékenységéhez kapcsolódó dokumentáció készítése.

Az állatjóléti felelős képzés tananyaga itt letölthető, a képzésre jelentkezni pedig a NÉBIH portálon lehet.


(NAK)
 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése