Környezetgazdálkodás

Erdőgazdálkodók, erdészetiszaporítóanyag-termelők figyelem! 2020. május 18-ai hatállyal módosult a VP4-15.2.1.1-16 kódszámú „Erdészeti genetikai erdőforrások megőrzése” elnevezésű felhívás.


Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit:

I.    Ismét lehetőség nyílik a felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtására az alábbi ütemezés szerint:
•    2020. június 2. – 2020. december 31.
•    2021. március 1. – 2021. december 31.

II.    A kifizetési igénylések benyújtására is további beadási időszakokat jelöltek meg:
•    2020. augusztus 3. – december 31.
•    2021. augusztus 2. – december 31.
•    2022. augusztus 1. – december 31.
•    2023. augusztus 1. – december 31.

III.    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 1,12 milliárd Ft–ról a Vidékfejlesztési Programban rögzített 0,55 milliárd Ft-ra csökkent, ezzel együtt módosult a várható támogatási kérelmek száma is (30 db helyett 40 db).

IV.    A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő korábban úgy volt meghatározva, hogy a kötelezettségvállalási időszak kezdete a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja. A módosítás értelmében viszont ez megváltozott: most már a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő a támogatói okirat hatályba lépésének napjától számított egy év, míg a projekt megvalósításának kezdete a támogatói okirat hatályba lépése esetén a kérelem benyújtását követő nap.

V.    Megfogalmazásra kerültek a projektben létrehozott eredményekkel kapcsolatos releváns környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvárások:
•    A támogatást igénylő köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, az érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni és a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt megszűntetni.
•    A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki.

VI.    A Támogatást igénylők köre c. fejezet kiegészítésre került azzal a kitétellel, hogy a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Továbbá pontosították a támogatást nem igényelhetők körének első pontjában megfogalmazottakat a dőlt betűs információkkal: Nem igényelhető támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

VII.    A módosítás értelmében lehetőség nyílik az eljárás során, mind a támogatási kérelem, mind a kifizetési igényélés kapcsán - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint - tisztázó kérdés alkalmazására.

VIII.    A módosításnak megfelelően a vállalt tevékenység végrehajtását követően a kifizetési kérelmet már a támogatási okirat kiadása előtt is be lehet nyújtani. A kifizetést ebben az esetben is megelőzi a támogatási kérelem elbírálása, de így adott esetben egy évvel korábban juthat a pénzéhez a támogatott.

IX.    Egyéb technikai jellegű módosítások:
•    Átvezetésre kerültek a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások:
A minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (módosítás előtt a felhívásban: Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság)).
•    Az „Indikátorok” című fejezetben változtak a felhívás indikátorszámai.
•    Átvezetésre kerültek az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások.
•    Pontosításra került a fókuszterület elnevezése: „az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése alintézkedés a biodiverzitás megőrzése” helyett „a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása.”

X.    A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult és törölték a benne szereplő „Adatkezelési hozzájárulás” című bekezdést, illetve a jelenlegi helyzetre való tekintettel a kedvezményezettnek kötelező betartani az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló rendelet (98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet) szabályait, amely a veszélyhelyzeti korlátozásokba ütköző ügyféli kötelezettségek, illetve eljárási lépések határidejének kitolását rendezi.

A módosított pályázati dokumentáció itt található.

 

(NAK/Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése