Környezetgazdálkodás

Már december 1-től pályázni lehet az ökológiai gazdálkodás támogatására. A NAK falugazdászain keresztül számos ismétlődő, gyakran feltett kérdés érkezett a gazdálkodóktól. Ezekre a kérdésekre szeretnénk megadni az érintett hivatalokkal egyeztetett válaszokat az alábbiakban.


Kérdések, a benyújtó felület használatához

-  Hogyan fogja kezelni a felület  az AKG-ból áthozott  KET-et, amely már meglévő poligonazonosító sorszámmal rendelkezik? Új sorszámot kap vagy a régi száma lesz?
Nem kap új azonosítót. A felület egyébként az áttérő ügyfelek esetén nem kéri a poligonokat megjelölni.

- Aki AKG-ban nem nyert, de a pályázat benyújtás során az ő területei is kaptak poligonazonosítót, azokat felhozza a rendszer vagy új azonosító számot fog kapni?
A VP AKG-ban nem nyert poligonokat most nem személyesítik meg, új poligonazonosítóval az ügyfélnek kell felvinnie az adatokat.

- Vismaioros visszavonás csak az EK benyújtásának utolsó napjáig lehetséges, utána hol lehet benyújtani a visszavonást?
Vismaioros visszavonást bármikor be lehet nyújtani az erre rendszeresített VP ÖKO 2018-hoz kapcsolódó bizonylaton (nem az egységes kérelemben). A megkötés csak arra vonatkozik, hogy az egységes kérelem zárásáig benyújtott visszavonási kérelmet még az adott évhez lehet figyelembe venni. Az, amit utána nyújtanak be, azt már a következő gazdasági évre adják be.

- Ha már meglévő AKG poligonon akar ÖKO-t indítani, akkor az átfedés miatt nem jelez hibaüzenetet?
Igen, de ez csak egy figyelmeztető üzenet.

- Hogyan kezeli a rendszer az AKG-ben már kötelezettségvállalással átvett, de ügyintézésen még nem átesett poligonokra történő igénylést?
A kötelezettség-átvétellel érintett ügyfelek nyújthatnak be igénylést. Áttérés esetén nem kell poligonokat megjelölni, ha csak azokkal a területekkel akar az ügyfél áttérni, amit a VP AKG 2016 keretében átvenni szándékozott.

Kérdések a pályázati felhíváshoz

- A sima SAPS gyep nem számít bele az állatsűrűség-számításba?
Nem számít bele.

- AZ ÚMVP környezetvédelmi gyeptelepítés esetén lehet pályázni?
Nem lehet pályázni, a pályázati felhívás erre vonatkozóan egyértelműen fogalmaz.

- Az egybeművelt területnél csak az számít, ha a szomszédnak is ugyanazon növénye van?
Nem, az ügyfél saját magával sem művelhet egybe. Szomszéd ügyfél esetén pedig akkor tiltott az egybeművelés, ha a szomszéd ügyfél is VP ÖKO 2018-ban támogatott.

- Ha a saját területéből hagy meg egy sávot, ami nem ÖKO-s az elfogadható?
ÖKO-s is lehet, csak az 1. melléklet szerinti elválasztási megoldások egyikét kell alkalmaznia.

- A jogosultsági kritériumok szerint az AKG-s területeit akkor hozhatja át, ha a támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit teljesíti azon naptári év végéig, amelyben az ÖKO-s támogatói okirat hatályba lép. Mi történik akkor, ha nem minden AKG-s területével akár átlépni?
Csak teljes területtel jöhet át. Amit nem akar átvinni, azt előtte ki kell vonnia az AKG-ból.

- Hogyan számoljuk a teljesítést? Akkor melyik pályázatot pipálom arra a KET-re az EK-beadás során?
Mindkét jogcímet pipálni kell majd.

- A KET egyszerre vesz részt az ÖKO-ban és teljesítem vele az előzőleg vállalt AKG-t?
Igen.

- A legeltetési sűrűséget hogyan kell értelmezni?
Állategység/365 nap. Éves állatsűrűséget vizsgálnak.

- Az „ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkező terület” támogathatósági feltétel hogyan értelmezhető az átállás alatti területekre?
Az átállás alatti terület is rendelkezik tanúsítvánnyal.

- Felsőfokú végzettségű alkalmazott meglétét – többletpontért –munkaszerződéssel kell igazolni. Részmunkaidejű szerződést is elfogadnak? Vizsgálják az, hogy a teljes vagy részmunkaidejű szerződéssel igazolja e az alkalmazottat a pályázó? A pályázati felhívás ezt nem taglalja.
Nem vizsgálják, hogy rész- vagy teljes munkaidős a foglalkoztatott.

- 2015-ben végzett talajvizsgálatot az ügyfél, olyan laborral, amely még akkor nem akkreditált laborként működött (azóta már az). Elfogadható-e ez a talajvizsgálat? Nem látom sehol sem feltüntetve azt, hogy akkreditált labor által végzett és 5 évre folyamatos talajvizsgálati eredménnyel kell rendelkezni.

A pályázati felhívás erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást.

- Az állatok ellenőrzése a gazdálkodási napló alapján fog történni?
A legeltetési napló alapján.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése