Koronavírus

A vállalkozások többségének május 31-ig kell feltölteniük az éves beszámolót, azonban a kialakult járványhelyzet megnehezítheti a szükséges folyamatok elvégzését.


A gazdasági társaságok esetén a beszámolónak és a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumoknak a legfőbb szerv (vállalkozási formától függően taggyűlés, közgyűlés) által történő elfogadásra való előterjesztése a társaság vezetésének a feladata, ám az üléseket rendszerint személyes részvétellel, általában a székhelyen tartják meg.

A Ptk. lehetőséget biztosít arra, hogy a taggyűlés alkalmával elkerüljék az érintkezést, illetve meghatározza a konferencia-közgyűlés feltételeit és lebonyolításának módját is. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat azonban úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a taggyűlésen olyan határozatot hoznak, amit a nyilvántartó bírósághoz be kell nyújtani, akkor arról az ügyvezető aláírásával hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai, tartalmi kellékei és a határozatok nyilvántartási szabályai a Ptk-ban megtalálhatóak, ezek általánosan vonatkoznak mind a személyes, mind az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő ülésekre.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-je óta kötelesek online intézni ügyeiket, ennek megfelelően a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő elektronikus azonosítást követően Cégkapu vagy Hivatali Kapu használatával az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR) keresztül teljesíthetik a közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségüket.

Legelső lépésként érdemes tehát áttekinteni, hogy a társaság létesítő okirata megengedi-e, illetve meghatározza-e a tagsági jogok ilyen csatornán történő gyakorlásának feltételeit és módját. A beszámoló beküldésével kapcsolatos elektronikus ügyintézésről részletes információt az Igazságügyi Minisztérium honlapján találhatnak.

NAK/Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Koronavírus

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei