Közös Agrárpolitika

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke szeptember 10-én bemutatta csapatát és a következő Európai Bizottság új felépítését. A lengyel biztosjelölté az agrárügy, a korábbi mezőgazdaságért felelős biztos a kereskedelmet felügyelheti.


Az új Bizottság tükrözni fogja a politikai iránymutatásokban meghatározott prioritásokat és elképzeléseket. A Bizottság szerkezete azon célkitűzések köré szerveződik, amelyek alapján az Európai Parlament megválasztotta von der Leyent. Tevékenysége középpontjában azon változások jelentette kihívások állnak, amelyek az éghajlat, a technológia és a demográfia területén átformálják a társadalmakat és életmódokat.
– Ez a csapat az európai út formálója lesz: bátran fellépünk az éghajlatváltozás ellen, továbbfejlesztjük az Egyesült Államokkal folytatott partnerségünket, definiáljuk a mind magabiztosabb Kínához fűződő viszonyunkat, és megbízható szomszédok leszünk például Afrika számára. Csapatom képviselni fogja értékeinket és világszínvonalú normáinkat. Olyan Bizottságot akarok, amelynek vezetése eltökélt, amely egyértelműen az aktuális kérdésekre összpontosít, és válaszokat ad. Olyan Bizottság lebeg a szemem előtt, amely kiegyensúlyozott, agilis és korszerű. Csapatomnak most meg kell nyernie a parlament bizalmát. Ez a fenntarthatóság mellett elkötelezett geopolitikai Bizottság lesz. Azt akarom továbbá, hogy az Európai Unió a multilateralizmus őre legyen. Mert tudjuk: erősebbek vagyunk, ha együtt tesszük azt, amire egyedül nem vagyunk képesek – mondta Ursula von der Leyen.

Az új biztosi testületben nyolc alelnök lesz, ideértve az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét (Josep Borrell) is. Az alelnökök felelnek majd a politikai iránymutatásokban megfogalmazott legfontosabb prioritásokért. Ők irányítják majd az olyan, kiemelten fontos, átfogó kérdésekkel kapcsolatos munkánkat, mint az európai zöld megállapodás, a digitális korra felkészült Európa, az emberközpontú gazdaság, az európai életmód védelme, Európa globális szerepének erősítése és az európai demokrácia megerősítése. Az új biztosi testület szerkezetének középpontjában a biztosok állnak. Ők irányítják majd a főigazgatóságok által biztosított szakmai munkát.

Három ügyvezető-alelnök kettős funkciót lát majd el: egyszerre lesz a megválasztott elnök programjában szereplő három kulcstéma egyikéért felelős alelnök, valamint biztos is.
Frans Timmermans ügyvezető-alelnök (Hollandia) koordinálja majd az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkát. Az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság támogatásával ő fogja irányítani az éghajlat-politikát is.
– Azt szeretném, hogy az európai zöld megállapodás az unió védjegyévé váljon. Lényege azon kötelezettségvállalásunk, hogy a világ első klímasemleges kontinensévé váljunk. Ez egyúttal hosszú távú gazdasági követelmény is: akik először lépnek és a leggyorsabbak, azok élhetnek majd az ökológiai átmenet kínálta lehetőségekkel. Azt akarom, hogy Európa éllovasa legyen e folyamatnak. Hogy a tudás, a technológiák és a bevált gyakorlatok exportőrévé váljon – jegyezte meg az EB-elnök.

Margrethe Vestager ügyvezető-alelnök (Dánia) koordinálja majd a digitális kornak megfelelő Európa programját, és – a Versenypolitikai Főigazgatóság támogatása mellett – egyúttal betölti majd a versenypolitikáért felelős biztos posztját.
– A digitális átalakulás óriási hatással van arra, hogyan élünk, dolgozunk, kommunikálunk. Egyes területeken – ilyen például a B2C – Európának fel kell zárkóznia, másokon – ilyen például a B2B – élenjárók vagyunk. Egységes piacunkat úgy kell továbbfejlesztenünk, hogy megfeleljen a digitális kor követelményeinek, ki kell aknáznunk a mesterséges intelligencia és a „big data” nyújtotta lehetőségeket, javítanunk kell a kiberbiztonságot, és minden erőnkkel törekednünk kell technológiai szuverenitásunk megőrzésére – mondta von der Leyen.

Valdis Dombrovskis ügyvezető-alelnök (Lettország) koordinálja majd az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket, és egyszersmind ő lesz a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos, akit A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága támogat majd munkájában.
– Egyedülálló szociális piacgazdasággal rendelkezünk, mely a jólét és a szociális méltányosság forrása. Ez különösen fontos most, amikor kettős – éghajlati és digitális – átmenetnek nézünk elébe. Feladatunk, hogy gazdaságunkban a szociális és a piaci összhangja érvényesüljön – tette hozzá Ursula von der Leyen.

Az öt további alelnök és feladata a következő: Josep Borrell (Spanyolország): főképviselő/alelnökjelölt, Európa globális szerepének erősítése; Věra Jourová (Cseh Köztársaság): értékek és átláthatóság; Margarítisz Szkínász (Görögország): az európai életmód védelme; Maroš Šefčovič (Szlovákia): intézményközi kapcsolatok és tervezés; Dubravka Šuica (Horvátország): demokrácia és demográfia.

Von der Leyen megválasztott elnök olyan biztosi testületet kíván vezetni, amely elkötelezett, érti Európát, és odafigyel arra, amit az európai polgárok akarnak. A biztosi testület tagjai ezért hivatali idejük első felében minden tagállamba ellátogatnak. Nemcsak a fővárosokat kell megismerniük, hanem fel kell keresniük a régiókat is, ahol az európaiak élnek és dolgoznak.
Ahogy Európának meg kell felelnie a digitális kor követelményeinek, úgy a Bizottságnak is. A biztosi testület ülései papírmentesek és digitálisak lesznek. Az új Bizottság célja, hogy az emberek és a vállalkozások életét megkönnyítse. Amikor a Bizottság új jogszabályokat alkot, a bürokrácia csökkentése érdekében alkalmazni fogja az „egy be, egy ki”, azaz a bevezetés és a hatályon kívül helyezés egyensúlyának elvét.
– Ez a Bizottság nemcsak beszél a feladatairól, hanem el is végzi őket. Szervezeti felépítésünk feladatközpontú, nem pedig hierarchikus. Képesnek kell lennünk arra, hogy a fontos kérdésekre gyors és határozott válaszokat adjunk – mondta az EB-elnök.

A mezőgazdasággal, élelmiszeriparral, környezetvédelemmel és vidékfejlesztéssel az alábbi biztosjelöltek foglalkoznak majd:
- Phil Hogan (Írország), a jelenleg a mezőgazdaságért felelős tapasztalt biztos a „Kereskedelem” portfólió vezetésével támogatja majd az új Bizottság munkáját;
- Paolo Gentiloni (Olaszország) korábbi olasz miniszterelnök, valamint külügyminiszter a „Gazdaságpolitika” portfólió területén szerzett tekintélyes tapasztalatával járul hozzá az új Bizottság munkájához;
- Virginijus Sinkevičius (Litvánia) litvániai gazdasági és innovációs miniszter a „Környezet és óceánok” portfólióért lesz felelős;
- Janusz Wojciechowski (Lengyelország) az Európai Parlament régóta hivatalban lévő tagja volt a Mezőgazdasági Bizottságban, jelenleg az Európai Számvevőszék tagja. Hozzá tartozik majd a „Mezőgazdaság” portfólió;
- Elisa Ferreira (Portugália) jelenleg a Banco de Portugal vezetőhelyettese. Már sok éve az Európai Parlament tagja, ezenkívül Portugáliában tervezési és környezetvédelmi miniszterként is tevékenykedett. Ő vezeti majd a „Kohézió és reformok” portfóliót.

Trócsányi László (Magyarország) Magyarország korábbi igazságügy-minisztere vezeti majd a „Szomszédságpolitika és bővítés” portfóliót.

Következő lépésként az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a teljes biztosi testület összetételét, beleértve az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/az Európai Bizottság alelnökét is. Mindezt megelőzően azonban – a Parlament eljárási szabályzata értelmében – a biztosjelölteknek meghallgatáson kell részt venniük az illetékes parlamenti bizottságok előtt. Az Európai Parlament jóváhagyása esetén az Európai Tanács az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése értelmében hivatalosan kinevezi az új Európai Bizottságot.


(forrás: Európai Bizottság)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei