Mezőgazdasági termelés

2020. június 29. és július 12. között adhatják be támogatási kérelmeiket (nem évelő növény esetében) a dísznövénytermesztők és a növényiszaporítóanyag-termesztők a miniszteri rendelet alapján kiírt átmeneti támogatásra.


Az agrárminiszter 26/2020. (VI. 22.) AM rendelete alapján átmeneti, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a kertészeti vállalkozások, amelyek 0119 (nem évelő növény – virág-szaporítóanyag kivételével) és 0130 TEÁOR szám alatti növényiszaporítóanyag-termesztő tevékenységet végeznek.

A támogatás mértékét a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosa és a kérelmező által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni. Az átmeneti támogatás mértéke – a támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint.

Ha a beérkezett jogos igények meghaladják a keretösszeget, akkor a kérelmezők részére arányos visszaosztás alapján megállapított összeget fizetik ki. A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

A támogatás keretösszege 1,4 milliárd forint, amit Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program forrása fedez. A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. A benyújtással kapcsolatos részleteket az 55 /2020 (VI.26.) MÁK közlemény tartalmazza.át

Az átmeneti támogatásokat összefoglaló táblázat ide kattintva tekinthető meg.


NAK/dr. Sidlovits Diána

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése