Mezőgazdasági termelés

A Mezőgazdasági kutatások Állandó Bizottsága (SCAR) Állategészségügyi és Állatjóléti Együttműködési Munkacsoportjának (AHW CWG) legutóbbi ülésén Jean-Charles Cavitte (DG AGRI) és Hein Imbrechts (AHW CWG elnök) előadást tartott Horizont Európa uniós kutatási keretprogramból finanszírozandó Európai Partnerségekről, valamint a tervezett Állat-egészségügyi és állatóléti európai partnerség (EUP-PAHW) előkészítéséről.

Az előadás során megtudhattuk, hogy az Európai Bizottság a jelenleg „versenyben levő”, összesen 49 Európai Partnerséggel (EUP) továbbra is tervez, beleértve az EUP-AWH-t, amelynek indulása 2023-ban várható. Ez azért is fontos, mert az EUP-re a Horizont Európa kutatási keretprogram 2. pillére (Globális kihívások és európai ipari versenyképesség) összköltségvetésének (várhatóan 47 milliárd EUR) maximum 49%-át fordíthatja a Bizottság, így nem minden tervezett EUP indulhat majd el. Az EUP-AHW tematikája a fentebb említett 2. pillér 6. klaszterébe (Élelmiszer, biomassza-alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság, környezet) tartozik, amelynek a költségvetése várhatóan 8,9 milliárd EUR lesz). Az EUP-k indulásának sorsa emellett az azokhoz potenciálisan csatlakozó tagországoktól, az általuk megjelölt pénzügyi hozzájárulástól, illetve az EUP szakmai tervezetének minőségétől is függ. Az EUP-k továbbra is háromféle pénzügyi konstrukcióval indulhatnak: uniós társfinanszírozással, közös programozás alapján, illetve intézményesített formában. Az uniós társfinanszírozás mértéke 30%-tól 70%-ig terjedhet, az EUP témájától függően, így várhatóan az ilyen konstrukcióban induló EUP-k lesznek a legnépszerűbbek a tagországok körében. Az EUP-k tagállami támogatási mintája hamarosan elkészül.

Az EUP-AHW előzetes dokumentációját a DG AGRI (az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága) és a SCAR AWH CWG munkacsoportja (amelyben hazai részről a NAK képviselője vett részt) közösen készítette el, és 2020 májusában benyújtotta az Európai Bizottsághoz. Az EUP címét úgy alakították ki, hogy az lefedje az állategészségügyet és az állatjólétet is. Az egyes munkacsomagok által lefedett fő szakterületek pedig a következők: fertőző állatbetegségek, állatjólét, új technológiák és eszközök, Egy Egészség (One Health), járványügyi készültség.  Az Európai Bizottság értékelésén az előzetes dokumentáció jó minősítést ért el, de néhány ponton (pl. indoklás, erőforrások) még kiegészítésre szorul.

A tervezett 2023-as indulás érdekében az EUP-AHW véglegesített dokumentációját 2022 elejéig szükséges eljuttatni a DG RTD-hez (az Európai Unió Kutatási és Innovációs Főigazgatósága), hogy az – elfogadás esetén – bekerülhessen a Horizont Európa adott évi munkatervébe. Ezzel párhuzamosan az EUP-AHW-nak ki kell alakítania egy Stratégiai kutatási menetrendet (SRA), amelyet a partnerségben részt vevő tagországoknak 2022 végéig kell elfogadniuk. A dokumentáció további kidolgozásában vezető európai kutatók fognak részt venni. Ebbe a kiemelt kutatói csoportba hazánkból a NAK képviselője toborzott jelentkezőket, jelenleg a jelentkezések elbírálására várunk. A SCAR AHW CWG informális felmérésére választ adó kilenc tagország közül jelenleg öt társulna az EUP-AHW-hoz pénzügyi hozzájárulással, ám ez a szám a jövőben várhatóan emelkedni fog.

 

(NAK/Boros-Tóth Adrienne) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése